Dnes je středa 12. června 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Bouda“Český Krumlov

Ve spolupráci S.D.M. Sdružení dětí a mládeže České Budějovice a Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.(CPDM o.p.s.) v Českém Krumlově byl na počátku roku 1998 připraven projektový záměr realizace přestavby nevyužívaného objektu v reálu CPDM,o.p.s. v Českém Krumlově. Objekt slouží jako klubové zařízení pro děti a mládež z Českého Krumlova a okolí. Pro realizaci projektu se postupně podařilo získat myšlenkovou i finanční podporu Města Český Krumlov a Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy České republiky. Na přípravě projektu se kromě výše uvedených organizací dále podíleli : Středisko výchovné péče v Českém Krumlově a studenti Střední zdravotnické školy v Českém Krumlově.
První etapa přestavby byla zahájena v polovině roku 2000. V listopadu roku 2001 byla zprovozněna první (hlavní část) prostor klubu Bouda. S úplným dokončením (a tedy i zprovozněním klubu jako celku) počítáme v prvním pololetí roku 2004.

Důvody k realizaci projektu

  • V Českém Krumlově a širším regionu nebylo žádné zařízení tohoto druhu k dispozici a zejména mládež středoškolského věku neměla reálné možnosti scházet se na místě, které je vyhrazeno k účelům kvalitního a společensky pozitivního trávení volného času.
  • Realitou, která podporuje vhodné umístění a je určitou zárukou pro pozitivní využití objektu,je skutečnost,že objekt se nachází v areálu Centra pro pomoc dětem a mládeži, v němž je soustředěna většina služeb pro děti, mládež, rodiče a pedagogy.

Pole působnosti
Projekt „Bouda“je otevřen všem kulturním a sociálním skupinám žijícím na okrese Český Krumlov. Jako jediné zařízení na Českokrumlovsku nabízí dospívající mládeži alternativní , kvalitní trávení volného času, čímž v podstatě omezuje negativní společenské projevy.
Jednoduše řečeno nabízí jiné možnosti než trávení času v restauračních zařízeních či z nudy experimentovat s drogami. Potřeba v tomto směru „ošetřit“věkovou skupinu středoškoláků a učňů je daná samotnými specifiky tohoto věkového období a dále menšími možnostmi, nabídkami víceméně organizované zájmové činnosti (oproti dětem ve školním věku)
Nabízíme skupinám i jednotlivcům prostor pro činnost, začínajících divadelních souborů,hudebních a tanečních skupin, možnost pro vystavování prací amatérských výtvarníků, pořádání koncertních vystoupení všech směrů, atd.
Pro školy a školská zařízení nabízíme prostor k pořádání besed, seminářů, diskusí a podobných aktivit.

Cílové skupiny

  • Mládež středoškolského věku a žáci posledních ročníků ZŠ – jsou kategorie, které nejvíce využívají možnosti klubového zařízení Bouda jak v pravidelné tak jednorázové činnosti (v pravidelné činnosti jsou všichni účastníci ve věku od 14-ti do 20-ti let, celkem 80mladých lidí týdně, účastníci nepravidelných aktivit jsou ze stejné kategorie, někdy mírně převyšují věk 20 –ti let, nedá se přesně specifikovat, nepravidelné programy a projekty zatím navštívilo přibližně 600 mladých lidí
  • Kategorie dětí z rizikového sociálního prostředí (v pravidelné činnosti je to přibližně 50 dětí z těchto skupin týdně
  • Rómské etnikum v pravidelné činnosti celkem 23 mladých lidí, v nepravidelné činnosti nelze specifikovat

Formy nabídek
Nabídky námi pořádaných akcí dostávají školy a instituce formou letáků, místního tisku a kulturního kalendáře vycházejícího jednou měsíčně.
Právní forma
Volnočasový nízkoprahový klub pro děti a mládež „Bouda“ je projektovým pracovištěm právních subjektů Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v Českém Krumlově a S.D.M. Sdružení dětí a mládeže v Českých Budějovicích.
Osoby
Klub „Bouda“ prozatím zaměstnává pouze jednoho pracovníka, tím je organizační pracovník klubu Ladislav Michalík. Na zajištění provozu a programu klubu se dále podílejí dobrovolní spolupracovníci z řad studentů místních středních škol v počtu 5-10 ti mladých lidí.
Problémy
Volnočasový klub „Bouda“z technických (stále pokračující rekonstrukce) důvodů prozatím nesplňuje naše záměry v plné míře. Z důvodů nedostavění tohoto objektu zatím nemůžeme provozovat plánované kontaktní a „volné“ činnosti. Po zprovoznění a otevření všech prostor klubu počítáme ze zvýšenou návštěvností našeho zařízení a se splnohodnotněním celého projektu, kdy budou nastartovány v plné míře předpoklady pro zpřístupnění klubu více pro neformální setkávání mládeže.
Reflexe
Za úspěch považujeme dle momentálních možností klubu jeho časové naplnění. V odpoledních hodinách je klub zcela naplněn činnostmi neformálních mladých hudebních skupin, tanečními a divadelními soubory a dalšími skupinami mládeže a dětí.
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.013 s