Dnes je středa 22. května 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

LIDÉ A SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO

Projekt evropské výměny mládeže
Česká republika, Český Krumlov, 4. až 18.srpna 2008


Unesco_logo


Základní informace o projektu

Motivace k realizaci mezinárodního výměnného projektu mládeže
Na sklonku roku 2007 oslavilo město Český Krumlov významné výročí a to15 let od zápisu historického centra města Českého Krumlova a Státního hradu a zámku Český Krumlov na prestižní Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Stalo se tak 4. prosince roku 1992 a spolu s Českým Krumlovem byla na tento seznam, jako první v České republice, zapsána také historická centra města Prahy a Telče.
Naše organizace (Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov) v úzké spolupráci s městem Český Krumlov v tomto období (září až prosinec 2007) připravila v rámci programu oslav tohoto výročí pro mládež a děti žijící v Českém Krumlově projekt, který nesl název Průvodce mým městem.
Celý proces realizace projektu „Průvodce mým městem“ sledoval následující cíle:
a)zprostředkovat cílovým skupinám (aktivním účastníkům ale i další veřejnosti) lepší chápání významu kulturního dědictví pro moderního člověka současnosti a tím také lépe chápat potřeby zachování tohoto dědictví a jeho ochrany pro další generace
b)seznámit cílové skupiny s organizací UNESCO - jejím smyslem, posláním a poselstvím
c)nenásilně motivovat mládež a děti k prohloubení vztahu k městu, ve kterém žijí
d)posílit dobrovolnictví a chuť udělat něco užitečného a použitelného pro své vrstevníky („mladí mladým“) a aktivní účastí v projektu se podílet a participovat na rozvoji místní komunity s přesahem do komunit dalších
e)přinést dětem a mládeži neformální cestou přidanou hodnotu v získání nových znalostí a dovedností (informace, prezentace, využívání moderních technologií, ad.) nebo jejich prohloubení

Prostředkem k dosažení výše uvedených cílů pak byla skupinová práce kolektivů mládeže a dětí na tvorbě a faktickém vzniku opravdových „průvodců mým městem“ a jejich prezentace vrstevníkům a další veřejnosti.
Výsledkem projektu pak bylo 7 originálních „Průvodců mým městem“ ve formě tištěných originálních „knih“ a zároveň jejich elektronických verzí a počítačově zpracovaných multimediálních prezentací. V průběhu realizace projektu „Průvodce mým městem“ jsme o tomto projektu informovali některé partnerské organizace v ČR a také některé naše zahraniční partnery a mladé lidi, kteří jsou v evropských zemích na studijních a pracovních stážích. Zároveň jsme také v naší organizaci i širší komunitě (historici, pedagogové, mládežníci a děti, politikové ad.) více přemýšleli o tom, co s tímto výrazným projektem dále dělat, jak jej můžeme lépe (jeho výsledky) a více prakticky využít ve prospěch širšího okruhu adresátů a zájemců a také o významu kulturního a přírodního světového dědictví pro současný a budoucí život lidí vůbec.

A tak vznikla myšlenka projektu mezinárodní výměny mládeže Lidé a světové dědictví UNESCO.

Na tomto místě si můžete otevřít celou informaci o projektu včetně programu po jednotlivých dnech zde
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.012 s