Dnes je středa 22. května 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Instituce MŠMT


Česká školní inspekce - http://www.csicr.cz/
Ústav pro informace ve vzdělávání - http://www.uiv.cz/
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR -http://www.ippp.cz/
Národní ústav odborného vzdělávání - http://www.nuov.cz/
Výzkumný ústav pedagogický - http://www.vuppraha.cz/
Pedagogické muzeum J.A.Komenského - http://www.pmjak.cz/
Národní institut pro další vzdělávání - http://www.nidv.cz/
Státní technická knihovna - http://www.stk.cz/
Národní institut dětí a mládeže - http://www.nidm.cz/
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - http://www.czvv.cz/

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - metodický portál - http://www.rvp.cz/sekce/51

Přehled platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ( leden 2009) - http://www.icm.cz/legislativa

TESTY - volba budoucího povolání, profesní potenciál, motivace, profil osobnosti, vyhledání vhodných zaměstnanců pro firmy


WWW.WORKTEST.CZ

JAK DÁL PO SKONČENÍ ŠKOLY?- http://www.icm.cz/jak-dal-po-skonceni-skoly


Český jazyk - internetová jazyková příručka - http://prirucka.ujc.cas.cz/CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, KURZY, ŠKOLENÍ

Katalog vzdělávání - Modrá linka - sociální služby


Projekt UNIV - Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé.

- rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání a nový způsob uznávání kvalifikací

Informační systém projektu - http://www.univcz.cz/

Národní soustava povolání - http://www.nsp.cz/


Středočeský vzdělávací institut J. A. Komenského - www.sviajak.cz

Evropský řidičák na počítač - http://www.bircom.cz/

EDUCITY - portál s nabídkou vzdělávání a poradenství - http://www.educity.cz/


VAŠE PROFESE - Cílem portálové aplikace "Vaše profese" je poradit uživatelům, zejména zaměstnancům, vhodný směr pro další profesní vzdělávání - http://www.vaseprofese.cz/

Aktualizace : 12.1. 2010, Jana Peňáková
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.016 s