Dnes je úterý 23. července 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Chcete se stát dobrovolníkem? Dobrovolnické centrum nabízí pomoc všem zájemcům o dobrovolnictví
(Tisková zpráva vydána: 14:53 24.06.2010, ICM Č.Krumlov)

V říjnu 2009 zahájilo činnost Dobrovolnické centrum Český Krumlov. To napomáhá dobrovolníkům a zájemcům o dobrovolnickou činnost najít aktivity, které jim budou co nejlépe vyhovovat a zajišťuje dobrovolníkům další potřebnou pomoc. Zároveň napomáhá organizacím i dalším zájemcům, kteří využívají nebo potřebují využívat dobrovolníky s právními a finančními aspekty dobrovolnické činnosti, vyhledáváním vhodných dobrovolníků či rozvojem samotných dobrovolnických programů. Činnost Dobrovolnického centra zajišťuje občanské sdružení ICOS Český Krumlov a jeho projektové pracoviště Centrum sociálních služeb.


Dobrovolnické centrum přivítá každého zájemce, který je ochoten pomáhat a věnovat část svého času druhým.


Již v prvním měsíci své činnosti navázalo Dobrovolnické centrum úzkou spolupráci s českokrumlovským střediskem výchovné péče Spirála na programu „Kamarád v životě“ a se sdružením I My Společnost pro podporu lidí s postižením na programu „Raná péče“. Oba programy jsou zaměřeny na dobrovolnickou činnost směřovanou k pomoci dětem a mládeži.

„Kamarád v životě“ je zaměřen na podporu dětí ze sociálně slabých rodin, dětí s výchovnými problémy či poruchami komunikace. Smyslem programu je podpora aktivního trávení volného času těchto dětí prostřednictvím dobrovolníků, kteří se dětem pravidelně věnují. Jedná se kupříkladu o sportovní činností, kreslení, návštěvu kina či divadla. „Vždy záleží na domluvě mezi klientem a dobrovolníkem, mohou spolu v podstatě dělat co chtějí“, upřesňuje Tomáš Vágai z dobrovolnického centra. Dobrovolnický program funguje na principu „jeden na jednoho“. Jeden dospělý dobrovolník (od 18ti let) se pravidelně věnuje jednomu dítěti.

Program „Raná péče“ je pak zaměřen na děti do 7 let věku s mentálním, tělesním a kombinovaným postižením. „U těch menších může dobrovolník pomoci matce v domácnosti s hlídáním dítěte, u těch větších pak doprovodem na vycházku, pobytem s dětmi na hřišti, návštěvou knihovny, cukrárny či kroužků. I zde samozřejmě záleží na konkrétní domluvě“, popisuje druhý z programů Tomáš Vágai. I tento dobrovolnický program je určen pro zájemce od 18ti let.Dobrovolnické centrum zajišťuje nejen veškerou pomoc a podporu zájemcům o dobrovolnictví a organizacím, ale postupně rozvíjí i samotné dobrovolnické programy. „Ve spolupráci s dalšími organizacemi nabídku dobrovolnických programů postupně rozšiřujeme tak, aby co nejlépe vyhovovali poptávce dobrovolníků a potřebám regionu zejména, ale nejen, v sociální oblasti “, uvádí Tomáš Vágai. V současné době tak připravuje dobrovolnické centrum další dobrovolnické programy s několika organizacemi v regionu zaměřené například i na podporu seniorů či zdravotně postižených.


Kde a jak se zájemci dozví více informací?


Každý zájemce o dobrovolnickou činnost (nejen v uvedených programech) může navštívit dobrovolnické centrum v sídle ICOS na Náměstí Svornosti v pondělí a pátek mezi 13.00 a 16.30 hod. „V případě, že tento čas nevyhovuje, je možné si sjednat schůzku i v jiných termínech. Kontaktovat nás může každý zájemce telefonicky či emailem, pokusíme se vyjít vstříc“, upřesňuje Tomáš Vágai. Veškeré základní informace, které mohou napomoci zájemcům o dobrovolnictví, rozhodnout se, jsou k dispozici také na webu na adrese www.css.krumlov.cz v sekci Dobrovolnictví.


Kdo se může stát dobrovolníkem?


Dobrovolníkem se může stát v podstatě každý člověk (od 15ti let), který je ochoten ze své dobré vůle věnovat část svého volného času, energie či svého umu ve prospěch jiných lidí. Za tuto činnost nedostává sice finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním. Dobrovolná činnost přináší nové zkušenosti, pocit užitečnosti, nové kontakty, nezřídka i nová přátelství. Dobrovolníky mohou být mladí lidé, dospělí, senioři, ale i například lidé zdravotně postižení. Dobrovolník může vykonávat činnost v oboru blízkém jeho profesi i v oboru úplně odlišném od jeho profese…


Co dobrovolnické centrum nabízí


Dobrovolnické centrum nabízí dobrovolníkům a zájemcům o dobrovolnickou činnost veškerou potřebnou pomoc a podporu při hledání co nevhodnějšího uplatnění a následně podporu při vlastním výkonu dobrovolnické činnosti. „Dobrovolnické centrum mj. zajišťuje na vlastní náklady pojištění odpovědnosti dobrovolníků, školení dobrovolníků, tzv. supervizní setkání, čili setkání s dalšími dobrovolníky či odborníky za účelem hodnocení činnosti, předávání zkušeností a zabezpečuje další potřebnou pomoc dobrovolníkům i organizacím, ať již se jedná o administrativní, finanční či právní náležitosti“, upřesňuje Tomáš Vágai.
Autor: Tomáš Zunt, předseda ICOS Český Krumlov

Kontakt pro více informací:


Dobrovolnické centrum Český Krumlov

Pracoviště ICOS Český Krumlov, o.s.

Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český KrumlovKontaktní osoba: Tomáš Vágai, koordinátor dobrovolnického centra

tel: 774 719 767, 380 712 202, e-mail: dobrovolnictví@krumlov.cz
www.css.krumlov.cz – sekce Dobrovolnictví


Pro osobní setkání je kontaktní místo na Náměstí Svornosti č.p. 2 (nad Infocentrem) otevřeno vždy:

v pondělí a pátek od 13.00 do 16.30 h.

V případě, že vám tento čas nevyhovuje je možné smluvit si jiný termín. Kontaktovat nás můžete telefonicky i e-mailem.


Více o dobrovolnickém centru: http://www.css.krumlov.cz/index.php?page=page&pid=172

Příloha: Letáček dobrovolnického centraDobrovolnické centrum je akreditováno u Ministerstva vnitra dle zák. č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Vznik Dobrovolnického centra podpořilo město Český Krumlov v rámci grantu na podporu 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb.
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.037 s