Dnes je pondělí 22. července 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Pracovní návštěva týmu AICM ČR v informačních centrech mladých na Slovensku
(Tisková zpráva vydána: 13:14 19.05.2010, ICM Č.Krumlov)

Ve dnech 13. – 16. května 2010 navštívil tým zástupců Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR (AICM ČR) informační a poradenská centra pro mládež na Slovensku. Za českou stranu se této návštěvy se účastnili zástupci informačních center pro mládež z Českého Krumlova, Lomnice nad Popelkou, Prostějova a Pelhřimova, výprava byla doplněna dále částí členů výkonného výboru AICM ČR.
Návštěva týmu českých ICM sdružených v AICM ČR se uskutečnila na základě pozvání partnerského „Združenia Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike“ (ZIPCEM).

Hlavním sídlem ZIPCEMu je město Prievidza a tak nebylo divu, že naši slovenští kolegové vybrali za místo ubytování českého týmu nedaleké, historicky významné a turisticky velmi navštěvované město Bojnici.

První cílem programového setkání zástupců AICM ČR a ZIPCEM bylo pro českou stranu především poznání reality a podmínek práce slovenských informačních center pro mládež.
V rámci této části programu jsme navštívili informační centra mládeže v Prievidzi, Martině a Lutile a také Centrum volného času v Prievidzi. Měli jsme možnost také vidět speciální informační „nástroj“ našich kolegů ze slovenského ZIPCEMu, kterým je mobilní informační a poradenské centrum – informační autobus (Infomobil), který vyjíždí, dle plánovaného harmonogramu, za mladými lidmi zejména do měst a obcí, kde není zřízeno „kamenné“ informační centrum pro mládež.

Dalším cílem setkání bylo vzájemné předávání si zkušeností z praktické práce informačních center pro mládež v obou státech. Pro českou stranu byly velmi významné také informace o situaci v oblasti vztahů a spolupráce ZIPCEMu, jako střešní nestátní neziskové organizace v oblasti informací pro mládež na jedné straně a státu (Ministerstva školství Slovenské republiky a jeho přímo řízené organizace Iuventa) na straně druhé. Právě o strategii státu a systémových přístupech k této oblasti jsme měli možnost osobně hovořit a diskutovat se zástupkyní Iuventy Jozefínou Vnenčákovou, která v Iuventě pracuje na pozici vedoucí oddělení podpory práce s mládeží.

Třetím cílem společného setkání pak byla diskuse a předběžné dohody o možnostech spolupráce AICM ČR a ZIPCEMu v dalším období. Výsledky jednání o vzájemné programové spolupráci jsou pro obě strany nejvýznamnější. Stanovili jsme společně základní směry, kterým by se spolupráce mohla v prvopočátku odvíjet.
Prioritně půjde o tyto směry a oblasti: vzdělávání pracovníků informačních center, vzájemná výměna informačních materiálů využitelných v ICM v obou zemích, vzájemné stáže profesionálních pracovníků v partnerských ICM v obou zemích, výměna dobrovolníků v rámci evropské dobrovolné služby do informačních center v obou zemích, realizace mezinárodních výměn mládeže zaměřených na informační, mediální a další témata, příprava a realizace střednědobých přeshraničních projektů s regionálním dopadem ad.

V rámci pracovní části programu jsme byli přijati také primátorem města Prievidza panem ing. Jánem Bodnárem, se kterým jsme měli možnost diskutovat o regionální politice a přístupech měst a obcí na Slovensku k dětem, mládeži, školství, neziskovému sektoru a sportu. Panem primátorem představná systémovost, demokratičnost a otevřenost v přístupech politických představitelů města Prievidza k těmto oblastem byla pro nás velmi příjemným překvapením.

Slovenští kolegové pro český tým připravili také doplňkový poznávací a odlehčovací program v rámci nějž jsme měli možnost poznat samotné město Prievidza a na závěr naší návštěvy pro nás byla připravena noční prohlídka zámku Bojnice.

Naše velké poděkování za velmi pozitivní výsledek našeho setkání a jeho organizaci patří především panu Michalovi Dobiašovi, předsedovi ZIPCEMu, paní Janě Knoppové, místopředskyni ZIPCEMu a vedoucí sekretariátu paní Erice Bursové.

V neděli 16. května 2010 dopoledne jsme odjížděli zpět do České republiky plni příjemných zážitků, nových impulzů a hlavně natěšeni na další spolupráci a společné projekty mezi ICM ČR a SR a partnerskými organizacemi AICM ČR a ZIPCEM.


Iva Sukdoláková
vedoucí ICM / CPDM, o.p.s. Český Krumlov


Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.042 s