Dnes je pátek 19. dubna 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Nová témata ve vzdělávání – etická výchova a finanční gramotnost
(Tisková zpráva vydána: 10:07 25.01.2010, ICM Č.Krumlov)

„Jedná se o oblasti, které patří z hlediska budoucího života našich dětí v současné době k těm vůbec nejdůležitějším. Etická výchova má zásadní vliv na hodnotový žebříček a morálku, finanční gramotnost je zase nepostradatelná v praktickém životě," uvedla ministryně Kopicová.


Proč etická výchova?


Po celá desetiletí nemohla být etická výchova v českých, moravských a slezských školách systematicky rozvíjena. Morální devastace let 1948-1989 si žádala o to intenzivnější přístup k tomuto tématu v období svobody a demokracie. Nestalo se tak. MŠMT nyní přichází s plánem změny.


Základy etické výchovy jsou sice již nyní součástí nedávno schválených rámcových vzdělávacích programů (RVP) jako průřezové téma osobnostní a sociální výchova. Nutnost systematičtějšího působení školy v oblasti etiky si však nově vyžádala zařazení tohoto tématu jako samostatného doplňujícího vzdělávacího oboru. Tento obor není pro školy závazný, dostávají tedy v jeho podobě pouze nabídku komplexního zpracování obsahu, který mohou využít pro samostatný předmět nebo zařadit do šířeji pojatého předmětu, případně několika předmětů.

Smyslem etické výchovy má být systematicky a metodicky rozvíjet sociální dovednosti u žákyň a žáků, a to především na základě zážitkových metod. „Má jít o čistě praktický pedagogicko-psychologický nástroj, jak u dětí vytvářet pozitivní sociální návyky. Dnes a denně se přesvědčujeme, že naše společnost něco takového naléhavě potřebuje," zdůraznila Miroslava Kopicová.

Etická výchova je koncipována převážně jako interaktivní program. Součástí výuky bude používání inscenačních metod a dramatizace událostí z každodenního života. Cílem je pozitivní ovlivňování postojů, motivací a hodnotového systému.

„Pochopitelně bude záležet, jakým způsobem se etické výchovy chopí konkrétní školy, jak téma zpracují a jak budou schopny je propojit s reálnou zkušeností žákyň a žáků," zdůraznila ministryně školství Miroslava Kopicová.Proč finanční gramotnost?


„Zdánlivě jde o téma prozaičtější, ale jeho souvislost s životní úrovní a prosperitou společnosti je zřejmá. A domnívám se, že hospodářská krize a její příčiny ještě více akcentovaly význam finanční gramotnosti pro všechny dnešní děti," vysvětlila ministryně školství.

Nejen výsledky průzkumu uskutečněného Ministerstvem financí, ale i závěry Světové banky ukázaly na vysokou zadluženost našich domácností a zároveň potřebu zvýšit úroveň finančního vzdělávání. Finanční gramotnost bude v tomto smyslu účinným nástrojem prevence opakování minulých chyb.

MŠMT už letos v rámci propagace tématu finanční gramotnosti vyhlásilo stejnojmennou soutěž pro základní i střední školy. Podporu finanční gramotnosti poskytuje MŠMT také v rámci projektu „EU peníze školám" (součást Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost), na který je vyčleněno 4,5 mld. korun. Základní školy tak dostanou možnost nakoupit potřebné pomůcky a učebnice i proškolit pedagogy. Na finanční gramotnost a vzdělávání učitelů v této oblasti je zaměřeno jedno ze 7 prioritních témat. Z prostředků OP VK podpořilo MŠMT zvyšování finanční gramotnosti i v minulosti. Tři projekty se už realizují a existují i další plány na podporu této oblasti z prostředků strukturálních fondů EU.

Do škol nyní přichází nová publikace z dílny Národního ústavu odborného vzdělávání (organizace přímo řízené MŠMT): Finanční gramotnost - úlohy a metodika. V loňském roce již školy obdržely příručku: Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. „Ministerstvo je i nadále připraveno poskytovat školám pro výuku etické výchovy i finanční gramotnosti všestrannou podporu," potvrzuje ministryně školství Miroslava Kopicová.

Vzdělávání občanů v oblasti finanční gramotnosti je úkol, na kterém MŠMT spolupracuje i s resorty financí a průmyslu a obchodu, Českou národní bankou a dalšími institucemi. Např. ČNB v roce 2008 základním školám a víceletým gymnáziím bezplatně poskytla 4000 ks užitečné publikace Ekonomická a finanční gramotnost.Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.043 s