Dnes je středa 19. února 2020  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

České Budějovice nebudou mít Informační centrum pro mládež
(Tisková zpráva vydána: 10:33 09.11.2009, ICM Č.Krumlov)

Rozhovor regionálního redaktora projektu „Klíče pro život“ Václava Pavlíka s vedoucí ICM České Budějovice Zdeňkou Kösslovou
3.11.2009


Jen velice krátkou dobu bude ještě v Českých Budějovicích působit Informační centrum pro mládež, jehož zřizovatelem je S.D.M. Sdružení dětí a mládeže. Po více než deseti letech poskytování veřejných služeb dětem, mládeži, pracovníkům s mládeží i nejširší veřejnosti, se samozřejmě naskýtá hledání odpovědi na otázku, proč?
A tak jsem se zeptal vedoucí „íčka" Zdeňky KÖSSLOVÉ.


Proč?


V podstatě existují tři rozhodující důvody. Zřizovatelem Informačního centra pro mládež je nezisková organizace - S.D.M. Sdružení dětí a mládeže České Budějovice. Tady nalezneme i první důvod, kterým jsou finance. A druhý? Je jím celkové znechucení pracovníků ICM ze stávajících poměrů v podpoře této veřejné služby ze strany statutárního města České Budějovice a MŠMT ČR. Posledním důvodem je takzvaný „syndrom vyhoření" u pracovníků v ICM, mají pocit, že je tato práce již zcela vysála a nemají tomuto projektu již co nabídnout.


Když to tak vezmu na „dřeň“, tak si myslím, že spolu souvisí. Anebo ne?


V podstatě ano, ne však zcela. Ono je to i o tom, že pořád není vidět alespoň malé světélko na konci tunelu. Za celou dobu našeho působení můžeme i konstatovat, že se spousta věcí týkající se informací pro mládež pohybuje v jakémsi kruhu. Dalo by se říci, že vše podstatné v dané oblasti již bylo dávno vymyšleno, ověřeno a realizováno dle možností a podmínek v každodenní praxi íček. Bohužel, nejen já mám pocit, že zde není dlouhodobě vůle odpovědných vytvářet podmínky pro nás v regionech, abychom mohli v íčku poskytovat skutečně plnohodnotné veřejné služby především daným cílovým skupinám. Slova se rozcházejí s činy.


Konkrétní příklad by byl?


Tak například - domnívám se, že současný proces certifikace MŠMT „zavraždí" více íček, než by bylo zdrávo. Skutečná íčka totiž fungují denně, celoročně. Jaká byla dosavadní výše finanční podpory zadavatele této veřejné služby a hlavního donátora informačního systému pro mládež? A vycházející z dlouhodobých zkušeností - kdy v rámci výstupů certifikace ti úspěšní mohou očekávat finanční prostředky na mzdy pro pracovníky? A v jaké výši? To může přežít někdo, kdo pouze íčko deklaruje anebo „provozuje" příležitostně.


No jo, ale v rámci vícezdrojového financování....


... moment, zastav - bavíme se o základu, o rozhodujícím problému - aby íčko skutečně bylo, musí tam být pracovník, dovolím si tvrdit, že čím dál tím více odborně zdatný, ne jenom „podavač" informací - a ten potřebuje jíst, bydlet, atd. - a kdo v rámci vícezdrojového financování veřejné služby může tuto základní podmínku ovlivnit? Je jím Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho dotace na mzdy pracovníků ICM...


Dobrá, pokračujme tedy v exkurzy vícezdrojového financování íčka - co kraj?

U našeho kraje není co řešit - fakt dost dobrý. Provozní i akční záležitosti zabezpečení veřejných služeb ICM jsou systémově ošetřené a bez kraje bychom již skončili svoji činnost dříve.


V prvotní informaci o ukončení vaší činnosti je jmenováno i statutární město České Budějovice. Jak je to tady z hlediska vícezdrojového financování tady?

Odpovím jedním slovem - dlouhodobě špatně. Statutární město České Budějovice se již několik let na financování ICM v Českých Budějovicích nepodílí.

A co třeba vlastní hospodářská činnost íčka, sponzorství, apod.?


Tady se dá také velice stručně odpovědět otázkou - jaká vlastní hospodářská činnost? Kolik prostředků se dá získat z nekomerčního kopírování, veřejného přístupu na internet? Tím, že působíme v krajském městě, tak řada služeb pro děti a mládež je realizována různými pobočkami centrálních společností - takže nic. Poskytovali jsme služby předprodejního místa Ticketpro a Ticketportal. Nabízeli jsme profesní diagnostiku. Prostě nic na výrazný přísun finančních prostředků. A případné sponzorství? Největšími sponzory jsme sami sobě.

No nic, je zřejmě jasné, že vaše rozhodnutí je pevné a že koncem roku končíte. Kromě vlastního íčka však pracovníci ICM České Budějovice odvedli docela velký kus práce i pro AICM ČR - ty jsi „dělala" ekonomiku ústředí, Jitka byla sekretářem. Co k tomuto?

S prací v AICM bohužel také končíme, bylo by nesystémové, aby tuto práci dělali lidé, kteří již s Íčkama vůbec nepřijdou do styku. Osobně mne velmi mrzí, že se do dění v AICM nezapojuje více ICM. Je to na pár lidičkách, kteří jsou už taky trochu unavený. Myslím, že potenciál pozitivního vývoje tu ale ještě je. Bohužel, i tady jsme naráželi na to podstatné - prostředky pro pracovníky v íčkách minimální, prostředky na ústředí taktéž. Udělat něco navíc pro ostatní? V podstatě systém dobrovolnictví...


Přece jenom ale pár společných projektů AICM připravila a realizovala.

To ano, a byly to projekty dobré, většinou na bázi evropských informací. Mne osobně mrzelo, že do projektů „šli" většinou stabilně jen někteří členové AICM. Bohužel, vzhledem k systému financování ani AICM nemá na to, aby šla do projektů evropských, byť na to „má" nejen nápady, ale i dost věciček „prožitých".

Myslíš, že je AICM k „něčemu"?


Když slyším, že AICM je k „ničemu", tak mne skoro berou čerti. A zejména v posledním období, kdy je bohužel potřeba doslova a do písmene nutné hájit zájmy členských íček - a to i na základě rozporů mezi formálně daným a ve skutečnosti realizovaným. Myslím, že za existenci čehosi ve stylu tripartity by měl být vděčný i garant informačního systému pro mládež v ČR.

Vraťme se ještě na skok domů. Máte nějaké následovníky? Budou mít České Budějovice mládežnické íčko?

Oslovili jsme některé organizace, o kterých jsme si mysleli, že by mohly íčko provozovat - bohužel, nikdo zájem neprojevil a tak pravděpodobně v Českých Budějovicích žádné takovéto zařízení nebude...Za rozhovor poděkoval

Václav Pavlík

Regionální koordinátor / redaktor

Kraj Jihočeský

Zdroj: www.icm.cz
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.05 s