Dnes je úterý 23. července 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Vernisáž výstav k projektům PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV V ROCE 2099 a LIDÉ A SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO
(Tisková zpráva vydána: 10:23 06.10.2009, ICM Č.Krumlov)

Ve čtvrtek dne 8. října 2009 se uskuteční v Českém Krumlově slavnostní vernisáž výstav k projektům dětí a mládeže „Příběh města Český Krumlov v roce 2099“ a „Lidé a světové dědictví Unesco“.

Výstavy budou instalovány ve vstupní hale Městského úřadu v Českém Krumlově v Kaplické ulici 439, kde se také 8. října 2009 od 15.00 hodin uskuteční jejich slavnostní otevření. Veřejnosti budou výstavy přístupné v pracovních dnech MěÚ Český Krumlov až do pátku 27. listopadu 2009.

Oba dva projekty, které jsou prezentovány na této společné výstavě, mají svoje „kořeny“ a motivaci v projektu českokrumlovských dětí a mládeže „Průvodce mým městem“, který se v Českém Krumlově uskutečnil v roce 2007 při příležitosti oslav 15. výročí zápisu Českého Krumlova na Seznam světového dědictví Unesco.


Pozvánka

Plakát
O projektu „Příběh města Český Krumlov v roce 2099“


Rok 2009 zasvětilo město Český Krumlov oslavě mimořádného výročí 700 let od první zmínky o Českém Krumlově jako o městě. Město Český Krumlov, ve spolupráci s dalšími partnery, připravilo v průběhu roku 2009 k tomuto výročí řadu aktivit.

Jednou z těchto aktivit je také projekt českokrumlovských dětí a mládeže „Příběh města Český Krumlov v roce 2099“, jež nese podtitul „Budoucnost města očima dětí“. Vyhlašovateli tohoto projektu bylo město Český Krumlov a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov.

Tímto projektem se město Český Krumlov, CPDM, o.p.s. a aktivní účastníci projektu připojili zároveň k aktivitám Evropského roku kreativity a inovace 2009.


Základním záměrem projektu bylo na jedné straně iniciovat a podpořit kreativitu, fantazii dětí a mládeže a na druhé straně zapojit aktivně děti a mládež do veřejného dění ve městě a ve prospěch města a komunity.

Záměr projektu byl pak představován konkrétním cílem, který byl zároveň obsahovým zadáním projektu, jímž bylo „zpracování vize budoucnosti města Český Krumlov v roce 2099“ s využitím znalostí současného stavu, fantazie, kreativity, originálních nápadů, týmové práce, lásky k městu….

Takto volné zadání umožnilo vzniknout velmi zajímavým výtvarným, literárním, hudebním a divadelním dílům a také velkoplošných trojrozměrných modelům i elektronickým a dalším moderním výstupům….

Prezentace výsledků projektu pro veřejnost proběhly v Českém Krumlově, především v zapojených školách, v posledním červnovém týdnu roku 2009 a nyní budou výsledky projektu prezentovány formou celoměstské výstavy z výsledků tohoto projektu.

Partnery a podporovateli projektu „Příběh města Český Krumlov v roce 2099“ a oslav 700. výročí města Český Krumlov jsou:

Generální partner: Budějovický Budvar, n.p.

Partneři projektu: E.ON Česká republika, s. r. o., Česká centrála cestovního ruchu - Czech Tourism, Schwan Cosmetics ČR, s.r.o., Gama Holding Praha a.s., odštěpný závod České Budějovice, Jihočeský kraj, Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ČSAD Autobusy České Budějovice, a. s.Příběh města zš kaplická Příběh města zš linecká Příběh města zš plešivec Příběh města zš za nádražím Příběh města zš tgm

O projektu „Lidé a světové dědictví Unesco“


Tento projekt, jehož hlavní aktivní část se v Českém Krumlově uskutečnila ve dnech od 4. do 18. srpna 2008, byl realizován jako multilaterární mezinárodní výměna mládeže zaměřená na poznávání památek UNESCO a současného života lidí „v nich” a „s nimi”.


Projekt tématicky navázal na místní českokrumlovský projekt „Průvodce mým městem”, který CPDM, o.p.s. Český Krumlov pořádalo ve spolupráci s městem Český Krumlov k 15-ti letému výročí zapsání Českého Krumlova na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.


Evropská výměna „Lidé a světové dědictví UNESCO”, byla realizována za účasti skupin mladých lidí ve věku od 15-ti do 17-ti let z Potugalska, Lotyšska, Itálie, Bulharska, Rumunska a České republiky. Národní účastnické skupiny pocházely z míst, kde se nachází nějaká UNESCO památka - přírodní, či kulturní. Za Portugalsko přijeli studenti z UNESCO regionu Alto Douro, který je unikátním producentem portského vína, za Lotyšsko přijela skupina z Jelgavy, která reprezentovala hlavní město Rigu, italská skupina pocházela ze Sicílie a představila údolí řeckých chrámů v Agrigentu, Bulhaři přijeli z města Haškovo a představili UNESCO památku Alexandrův hrob, rumunská skupina se zaměřila na město Curtea de Arges, které zatím UNESCO památkou není, ale na zapsání kandiduje. Česká republika pak byla reprezentována mládežníky z Českého Krumlova.

Každá národní skupina pak měla během 14-ti dní projektu vyhrazen jeden národní večer na svou prezentaci – prezentaci své země, svých měst a památek Unesco.


Cílem projektu bylo ukázat mladým lidem, co to je organizace UNESCO, jak v praxi funguje a k čemu je užitečná a motivovat účastníky k zamyšlení se nad otázkou, proč je dobré uchovávat památky staré stovky let a více, proč je důležité je i umět dobře prezentovat širší veřejnosti atd.

Všechny formy aktivit projektu byly postaveny především na osobním a skupinovém aktivním i pasivním prožitku a následné tvorbě dle hesla „důležitejší než si o památkách povídat, je památky osahat, prožít, cítit....”


Hlavními součástmi programu byly workshopy vizuálního a výtvarného umění, hudby, tvorby rozhlasového a video dokumentu... V prvních dnech projektu měli účastníci možnost vnímat město Český Krumlov na všech možných úrovních a ze všech možných pohledů – ve dne, za večerního osvětlení, z pohledu návštěvníka otáčivého hlediště, také z pohledu vodáka i běžného obyvatele... Poté následoval blok vizuální a výtvarné tvorby, kdy se ve čtyřech dnech šest národnostně „namixovaných” skupin věnovalo malbě a kresbě, dřevorytu, prostorové instalaci, keramice a dřevosochařství. V druhé polovině projektu se pak účastníci věnovali programovému bloku „média a komunikace”, kdy opět šest šestičlenných týmů dostalo za úkol vymyslet a následně vytvořit rozhlasový reportážní pořad a video dokument na téma Český Krumlov a UNESCO dle svých vlastních nápadů, invencí a krátkých zkušeností.Lidé a  Unesco Lidé a Unesco2 Lidé a  Unesco3 Lidé a  Unesco 4Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.064 s