Dnes je pondělí 22. července 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

KRUMLOVSKÁ DĚTSKÁ PORTA
(Tisková zpráva vydána: 12:28 22.04.2009, ICM Č.Krumlov)

Dům dětí a mládeže Český Krumlov a
Městské divadlo Český Krumlov, o. p. s.
pořádají
13. ročník soutěžní přehlídky

KRUMLOVSKÁ DĚTSKÁ PORTA


pátek 15. května 2009


MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV

-pořadem provází Pavel Jim Drengubák-
DĚTSKÁ PORTA


Jedná se o soutěžní přehlídku interpretace i tvorby folkových, country a trampských písniček. Zúčastnit se mohou děti a mládež od 6 do 26 let z celého jihočeského regionu.Pořadatelé: DDM Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov, o. p. s.


Termín: pátek 15. května 2009


Místo: Městské divadlo v Českém Krumlově


Účastnický poplatek: 40,- Kč / sólista, 70,- Kč / duo,100,- Kč / skupina (Platí se na místě a za každé vystoupení.)


Vstupné – diváci: 50,- KčKategorie –jednotlivci, dua:


JA - od 6 do 12 let (13. narozeniny nejdříve v únoru 2010)

JB - od 13 do 15 let (16. narozeniny nejdříve v únoru 2010)

JC - od 16 do 18 let (19. narozeniny nejdříve v únoru 2010)

JO - od 19 do 26 let (27.narozeniny nejdříve v únoru 2010)

JP – 18 let a mladší (18. narozeniny nejdříve v únoru 2010; kategorie určena pro interprety, kteří zpívají za hudebního doprovodu dospělé osoby)Kategorie – skupiny:


(Skupinou se rozumí seskupení tří a více muzikantů.)

SA – od 6 do 14 let (15. narozeniny nejdříve v únoru 2010)

SB – od 15 do 18 let (19. narozeniny nejdříve v únoru 2010)

SP – skupina dětí do 14 let s pedagogickým doprovodem (nejméně 3 děti, 15. narozeniny nejdříve v únoru 2010; může mít v seskupení dvě dospělé osoby bez věkového omezení, tyto dospělé osoby však nesmí sólově zpívat)


Počet soutěžních písní:

- všechny kategorie – 2 písně (pokud možno každá jiného charakteru)

- v případě účasti v autorské části Porty 1 píseň navíc
Upozornění:


Pravidla soutěže jsou upravena v souladu se soutěžním řádem republikového finále Dětské porty.


Soutěžící kategorií JA, JB, JC, JO, SA, SB se musí sami doprovázet na hudební nástroj. Zpěv bez doprovodu je přípustný max. v jedné písni ze dvou (s touto písní však nelze postoupit do republikového finále). Není možné použít jako doprovod reprodukovanou hudbu.
Zařazení do kategorie se určuje podle nejstaršího člena formace. Jeden soutěžící může vystupovat max. ve dvou formacích.


V případě velkého zájmu o některou z kategorií bude v týdenním předstihu uspořádáno „předkolo“ oblastního kola v Domě dětí a mládeže Český Krumlov.


Autorská část soutěže: Jednotlivec, duo i skupina může do soutěže přihlásit navíc jednu VLASTNÍ skladbu. Do přihlášky musí uvést její název, jméno a věk autora (do 26 let) a přiložit text písně.


Hodnocení: Odborná porota doporučí do republikového finále Dětské porty z každé kategorie nejvýše dvě nejlepší vystoupení. V autorské části doporučí ty písně, které zaujmou originalitou textu i jeho hudebním zpracováním vzhledem k věku autora.


Různé: Cestovné soutěžícím hradí vysílající organizace. Ozvučení sálu je zajištěno.


Časový harmonogram průběhu soutěže:


Zahájení prezence: v 8. 30 hod.


Zvukové zkoušky: od 9. 00 do 11. 30 hod. (Přednost budou mít skupiny, popř. sólisté, kteří hrají na elektrické nástroje. Z důvodu časového omezení zvukových zkoušek prosíme, aby soutěžící zvážili, zda je pro ně zkouška opravdu nutná.)


Zahájení soutěže: ve 12. 30 hod.


Předpokládaný konec soutěže: v 17. 00 hod.
Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2009


Na adrese: DDM, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov
, Fax: 380 716 407 , e-mail: kancelar02@ddm.ckrumlov.cz , web: www.ddm.ckrumlov.cz

Bližší informace získáte na tel. číslech:
380 711 601 nebo 605 970 170 (vyřizuje: Lucka Sirová)

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.04 s