Dnes je pondělí 22. července 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

PRIORITY PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI V ROCE 2009
(Tisková zpráva vydána: 16:35 16.01.2009, ICM Č.Krumlov)

Stálé evropské priority programu Mládež v akci


1. evropské občanství

2. participace mladých lidí

3. kulturní rozmanitost

4. zapojení mladých lidí s omezenými príležitostmi
Roční evropské priority programu Mládež v akci


1. evropský rok kreativity a inovací

2. aktivní účast mladých lidí na volbách do Evropského parlamentu

3. boj proti násilí na ženách

4. sport jako nástroj propagace aktivního občanství a společenského začlenění mladých lidí

5. podpora zdravého životního stylu tělesnou činností včetně sportu

6. podpora začlenění mladých lidí s postižením

7. zvyšování povědomí o globálních tématech (například trvale udržitelném rozvoji a změně klimatu)

8. zapojení mladých lidí do revize evropského rámce pro spolupráci v oblasti politiky mládeže

9. interkulturní dialog
Národní priority programu Mládež v akci


1. boj proti rasismu a xenofobii

2. podpora projektů zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí, jak jsou definovány v Pasu mládeže

3. intenzivní zapojení místní komunity do projektu

4. realizace programu v dosud méně zastoupených regionech

5. implementace programu v příhraničních oblastech, zvláště pokud se jedná o aktivity s jasnou přeshraniční dimenzí
Celý dokument ke staženíSponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.016 s