Dnes je úterý 23. července 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Obce mohou získat dotaci na prevenci kriminality
(Tisková zpráva vydána: 12:25 08.01.2009, ICM Č.Krumlov)

O bezmála 2 miliony korun by se měly podělit jihočeské obce, které uspějí v krajském grantovém programu pro prevenci kriminality, jenž odstartuje již 5. ledna. Jedná se o finanční prostředky, které Ministerstvo vnitra ČR přislíbilo uvolnit k tomuto účelu pro Jihočeský kraj v nadcházejícím roce. Předpokladem se stalo vytvoření krajské koncepce prevence kriminality na období 2009 - 2011, která je v souladu s platnou republikovou strategií a jíž schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém prosincovém zasedání.Smyslem krajského programu, určeného pro obce do 25 tisíc obyvatel, je podpořit projekty, realizované v součinnosti s dalšími subjekty a zaměřené zejména na snižování majetkové a násilné kriminality a na eliminaci kriminálně rizikových jevů. V případě investičních projektů bude kraj pouze žádosti přijímat a předběžně je hodnotit, zatímco rozhodnutí o přidělení dotace bude v gesci Ministerstva vnitra. Minimální výše možné dotace na investiční projekt je 40 tisíc korun a maximální 350 tisíc Kč, přičemž spoluúčast obce musí činit 20 procent celkových nákladů na jeho realizaci. Stejná spoluúčast žadatele je předpokladem i při realizaci neinvestičních projektů, kde minimální možná dotace je 10 tisíc a maximální 250 tisíc korun. Jedná se o projekty zaměřené především na informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností, na práci s rizikovou populací, na problematiku šikany, domácího násilí, rizikového sexuálního chování i na zvyšování právního vědomí veřejnosti. Posouzení a rozhodnutí o přidělení dotací na neinvestiční projekty bude v plné režii kraje.


Lhůta pro předkládání žádostí o dotaci je od 5. do posledního lednového dne 2009.
Grantový program k prevenci kriminality na rok 2009


KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009-2011
ZDROJ: www.kraj-jihocesky.cz
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.026 s