Dnes je pondělí 22. července 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Půl roku pilotního fungování terénní služby Viktorie
(Tisková zpráva vydána: 13:44 03.12.2008, ICM Č.Krumlov)

Projekt Viktorie je rozšířením stávajících služeb CPDM o.p.s. Český Krumlov (projektového pracoviště Streetwork) na oblast pouliční a klubové prostituce na spádovém území bývalého okresu Český Krumlov. Snahou projektu bylo rozšířit služby směrem k aktivnímu vyhledávání nových kontaktů přímo v prostředí pouliční a klubové prostituce a doplnit tak síť služeb, která již existuje v jiných regionech ČR.

V průběhu projektu se dařilo kontaktovat klientky pracující v prostředí nočních klubů a také pracujících na přilehlých komunikacích v těchto oblastech. Klientkám bylo v terénu převážně poskytováno základní zdravotní a sociální poradenství. Největší zájem ze strany klientek byl zaznamenán v oblasti prevence a přenosu pohlavních a infekčních chorob, kde jsme se setkali se zásadním nedostatkem informací.

Nejvyužívanější službou, která byla nabízena v rámci terénního programu Viktorie bylo screeningové testování na infekční choroby –virové hepatitidy B, C, virus HIV a Syfilis. Princip tohoto testování spočívá v tom, že klientky jsou kontaktovány z naší strany ve svém přirozeném prostředí a mohou se nechat otestovat přímo v prostředí klubu, nemusí tak za touto službou nikam dojíždět, což se jeví jako zásadní problém pro jakékoliv další navazující služby. Testování na tyto infekční choroby se tak stalo téměř nejvýznamnější součástí námi poskytovaných služeb.

Další stejně důležitou součástí našich služeb se stalo zprostředkování kontaktů na lékaře a odborná vyšetření u praktických lékařů. Ve dvou případech jsme zprostředkovali azylového bydlení pro klientky. V návaznosti na tyto služby poskytovala terénní služba Viktorie také kompletní protidrogový streetwork a program harm reduction, tzn., výměnný program použitých injekčních stříkaček, zdravotního materiálu a navazující drogové poradenství.

Během fungování projektu se postupně daří také vytvářet síť navazujících služeb, která reaguje na konkrétní požadavky klientek v terénu. Všechny kontakty a také poskytnuté služby jsou následně zaznamenávány do databáze a klientkám jsou přidělovány anonymní kódy.

Po zhruba 4 měsících práce v terénu lze říci, že projekt Viktorie naplnil naše očekávání a podařilo se úspěšně splnit hlavní cíle projektu a proniknout do cílové skupiny.

V příštím roce, bychom proto rádi pokračovali ve stávajících aktivitách projektu, který se doposavad z našeho pohledu jeví jako perspektivní, možná je i spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi na rakouské straně hranice. Projekt Viktorie tak může podle našeho názoru zejména v příhraničních oblastech značně snižovat zdravotní a sociální dopady tohoto způsobu obživy a s ním spojeného rizikového chování.
Mgr. Daniel Jambrikovič

Vedoucí pracoviště Streetwork, CPDM, o.p.s. Český KrumlovSponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.03 s