Dnes je pondělí 22. července 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Dotační programy na podporu prevence sociálně patologických jevů
(Tisková zpráva vydána: 12:31 07.10.2008, ICM Č.Krumlov)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v návaznosti na schválenou Strategii prevence dotační programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na rok 2009. Prevence sociálně patologických jevů je jednou z hlavních priorit MŠMT. Pro rok 2009 se předpokládá vyčlenění 13 mil. korun na oblast protidrogové prevence a 10 mil. korun na prevenci kriminality.Cílem projektů prevence sociálně patologických jevů je především napomoci výchově dětí a mládeže ke zdraví a zdravému životnímu stylu, k osvojení si pozitivního sociálního chování, k rozvoji osobnosti a dovedností vedoucích k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona. Dotace MŠMT mají v tomto směru umožnit zahájení či rozvinutí preventivních aktivit.


Pro rok 2009 jsou vyhlášeny následující tři programy:


PROGRAM I jehož cílem je podpora škol a školských zařízení, které samy realizují preventivní programy. Projekty se předkládají místně příslušným krajským úřadům; na realizaci tohoto programu je uvolněno cca 15 mil. Kč.


PROGRAM II, který je zaměřen na podporu projektů s celorepublikovou působností a projektů regionálního/krajského charakteru. Podmínkou je systematičnost a dlouhodobost projektu včetně zapojení min. pěti škol či školských zařízení. Celková výše finančních prostředků poskytnutá na jeden projekt u jedné organizace je limitována částkou max. 350 tis. Kč.


PROGRAM III, který je určen na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školských zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči. V rámci tohoto programu by měly být předkládány projekty, které jsou nad rámec běžných preventivních aktivit (např. programy včasné intervence apod.). Rovněž slouží k podpoře akreditovaných vzdělávacích aktivit zaměřených na prevenci pro pedagogické pracovníky v zařízeních institucionální výchovy.

Na Programy II a III připadne cca 6 mil. Kč a 1 mil. Kč bude vyčleněn na proces certifikací programů protidrogové politiky.

Bližší informace včetně Manuálu pro předkladatele projektů jsou dostupné na adrese: http://www.msmt.cz/vzdelavani/pro-odborniky-12Termín uzávěrky žádostí je 31. října 2008.ZDROJ: www.msmt.cz
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.026 s