Dnes je úterý 23. července 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

17. duben - Den informací pro mládež - Pozor! Tento den v našem ICM INTERNET zdarma!
(Tisková zpráva vydána: 14:33 15.04.2008, ICM Č.Krumlov)

Informační služby pro mládež jsou v Evropě často diskutovaným tématem, o jejichž rozvoj usilují organizace na všech úrovních. Poskytováním všeobecných informací mají informační centra pro mládež zabezpečit přístup mladých lidí ke kvalitním a srozumitelným informacím ze všech oblastí, které mládež v současnosti zajímají.

Za účelem šíření povědomí o důležitosti informačních služeb pro mládež slaví 17. dubna různé organizace v Evropě Den informací pro mládež, na jehož ustanovení se shodli členové Evropské informační a poradenské agentury pro mládež ERYICA na 18. valném shromáždění
organizace (2007). V rámci oslav tohoto významného dne pořádají informační centra pro mládež v Evropě rozličné akce – besedy, výstavy, internetové služby zdarma apod.

Informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ICM NIDM) v tento den představí Evropskou chartu informací pro mládež ve formě plakátu! Plakát bude možno distribuovat do škol či klubů – všude tam, kde bude mladým lidem na očích, aby je mohl neustále upozorňovat na jejich právo na kvalitní a srozumitelné informace.
Základní ideou ICM NIDM je soustředit veškeré potřebné informace, informační produkty, poradenství a služby pro děti a mládež na jednom místě a následně je distribuovat a popularizovat v rámci informačního systému mládeže. V roce 2006 se ICM NIDM podařilo
nastartovat novou filosofii v oblasti informovanosti mladých lidí, jejíž hlavní myšlenkou je „být majákem v moři informací a pomáhat mládeži hledat a především najít její cestu“. ICM NIDM vzniklo v roce 1992 jako první informační centrum pro mládež v České republice. Podporuje činnost stávajících informačních center v regionech, pomohlo a dále pomáhá vzniku dalších. Za 16 let své existence si vybudovalo pozici přirozené národní autority v oblasti informačních center pro mládež. NIDM je členskou organizací Evropské informační a poradenské agentury pro mládež ERYICA - organizace sdružující různé vládní i nevládní organizace v Evropě, které usilují o zajištění práva mladých lidí na získání kvalitních a úplných informací. Cílem organizace je prosazovat principy Evropské charty informací pro mládež, zabezpečit spolupráci v Evropě na
poli informačních služeb pro mládež a podporovat rozvoj sítě informačních center pro mládež.Zdroj: http://www.icm.cz/Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.033 s