Dnes je úterý 23. července 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

PRŮVODCE MÝM MĚSTEM / UNESCO dětem – Děti pro UNESCO
(Tisková zpráva vydána: 11:07 21.12.2007, ICM Č.Krumlov)

Před 15 lety bylo historické centrum Českého Krumlova zapsáno spolu s Prahou a Telčí jako první památka v republice na prestižní Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Slavnostní zapsání se uskutečnilo 4. prosince 1992.Po 15-ti letech, přesně na den výročí zapsání, tedy 4. prosince 2007, vyvrcholil v Českém Krumlově projekt dětí a studentů nazvaný „Průvodce mým městem“ aneb „UNESCO dětem – Děti pro UNESCO“.
Tento projekt byl součástí podzimního oficiálního programu oslav v Českém Krumlově k výše uvedenému výročí.Myšlenkovým cílem projektu „Průvodce mým městem“ bylo motivovat děti a studenty k získávání znalostí a nových informací o svém městě a jeho historickém vývoji a přispět k pozitivnímu chápání významu kulturního dědictví a jeho ochrany pro moderního člověka současnosti a budoucí generace.

Mladí aktivní účastníci projektu, a v jeho závěru také jejich další vrstevníci, se seznámili s organizací UNESCO jako takovou, jejím smyslem, posláním a poselstvím, prohloubili svůj vztah k městu, ve kterém žijí a především pak posílili dobrovolnictví a chuť udělat něco užitečného a využitelného pro své vrstevníky, celou místní komunitu a návštěvníky města…

A právě to „něco“ užitečného a prakticky využitelného pro ostatní bylo konkrétním fyzicky, smyslově i myšlenkově hmatatelným předmětem projektu.

Tímto konkrétním výsledkem byl vznik sedmi originálních „průvodců mým městem“ – Českým Krumlovem.Do projektu byly zapojeny dětské kolektivy z českokrumlovských základních škol - ZŠ Plešivec, ZŠ T.G. Masaryka, ZŠ Linecká, ZŠ Kaplická a ZŠ Za Nádražím, školní kolektiv gymnázia Český Krumlov a děti ze Střediska výchovné péče v Českém Krumlově.Jednotlivé kolektivy – soutěžní týmy - od poloviny září do poloviny listopadu 2007 sbíraly informace a hledaly v archivech písemné i obrazové dokumenty – tj. veškeré vhodné a potřebné informace a podklady, které pak následně ve svých týmech děti přetvořily (s velkou vlastní invencí) do podoby „knižních“ průvodců historii i současností města Českého Krumlova.

V projektu nešlo „jenom“ o vznik „průvodců“, ale také o přípravu prezentací výsledků práce kolektivů před vrstevníky, veřejností a odbornou porotou.Celý projekt vyvrcholil již výše zmíněného dne 4. prosince 2007. Dopoledne, v přednáškovém sále Městského muzea v Českém Krumlově se uskutečnily prezentace jednotlivých průvodců před odbornou porotou a za účasti dětí a studentů škol z Českého Krumlova.

Ve stejný den večer pak proběhlo, v rámci „Koncertu pro město“, který byl uspořádán pedagogy a žáky Základní umělecké školy Český Krumlov v Zámecké Jízdárně, slavnostní vyhodnocení výsledků projektu a ocenění vítězů soutěže „Průvodce mým městem“.

První místo získal kolektiv žáků českokrumlovské ZŠ Za Nádražím. Z pohledu organizátorů projektu však zvítězili všichni účastníci. Projektu až tak nešlo o umístění a soutěžení. Daleko důležitější bylo „chtění“ se projektu zúčastnit, získat neformální cestou nové poznatky a dovednosti a udělat něco nového a užitečného pro sebe a pro ostatní. A to se tímto projektem vrchovatě podařilo.


´
Slavnostním vyhodnocením projekt ale neskončil. Jednou z odměn pro všechny účastníky byl také poznávací zájezd do města Litomyšle (je také zapsáno na seznamu památek UNESCO), který se uskutečnil 11. prosince 2007. Program v Litomyšli byl zaměřen především na poznávání historických pamětihodností tohoto „UNESCO města“. Zároveň byly na ZŠ T.G.Masaryka v Litomyšli prezentovány krumlovské projekty žákům této školy.

A tak (možná) byl v dalším „UNESCO městě“, prostřednictvím krumlovských hostů a prezentacemi jejich projektů, předán dětem v Litomyšli impuls k tomu, aby i zde vznikl projekt podobný. Uvidíme…Organizátoři projektu ale nepovažují projekt za ukončený. Pro rok 2008 hledají cesty a možnosti tištěného vydání „průvodců“ tak, aby mohly sloužit dětským, ale i dospělým návštěvníkům Českého Krumlova.Vyhlašovateli a organizátory projektu „Průvodce mým městem“ bylo město Český Krumlov a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v Českém Krumlově ve spolupráci s Městským muzeem, Městkou knihovnou, Státním hradem a zámkem Český Krumlov, Muzeem stavebních dějin a řemesel, Státním archivem a samozřejmě ve spolupráci se všemi výše uvedenými českokrumlovskými školami.
Finanční prostředky poskytlo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a město Český Krumlov.
Hlavními mediálními patenty projektu byl Český rozhlas České Budějovice a mládežnické internetové Rádio ICM.
Jednotlivé „Průvodce mým městem“ si mohou zájemci prohlédnout na webových stránkách CPDM, o.p.s. / ICM Český Krumlov (www.icmck.cz) a na webových stránkách města Český Krumlov (www.mu.ckrumlov.cz).Vlastimil Kopeček

CPDM, o.p.s. Český Krumlov
PREZENTACE PRŮVODCE SKUPINY ZE ZŠ TGMPREZENTACE PRŮVODCE VÍTĚZNÉ SKUPINY ZE ZŠ ZA NÁDRAŽÍM


Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.049 s