Dnes je neděle 31. května 2020  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov - druhá grantová výzva
(Tisková zpráva vydána: 11:31 03.04.2007, ICM Č.Krumlov)

Dne 26.3.2007 byla radou města schválena 2. grantová výzva na podporu realizace 1. komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov pro rok 2007.


Datum vyhlášení : 2.4.2007
Uzávěrka pro podávání žádostí: 21.5.2007
Finanční alokace města: 350.000 Kč


Oblast podpory
Cílem je podpora – dofinancování - projektů podpořených z externích zdrojů, které přispívají k naplňování cílů a opatření v rámci schváleného 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov na léta 2006 – 2008, včetně Společných cílů 1.KPSS - (tedy i opatření mimo priority 1.KPSS schválené městem Český Krumlov na rok 2007 - při hodnocení žádostí však bude k tomu, zda projekt tyto priority naplňuje, přihlíženo).


Podpora je určena:
Na dofinancování projektů - naplňujících 1. komunitní plán - z externích zdrojů (tj. mimo rozpočet města), které žadatel realizuje do konce roku 2007, nebo jehož konkrétní část bude ukončena do konce roku 2007 :
a) na přímé dofinancování projektů
b) na úhradu úroků z úvěru, který projekt předfinancuje nebo k úhradě úroků z úvěru sloužícího k dofinacování projektu do doby obdržení závěrečné platby projektu (platí pouze pro ty projekty, které budou proplaceny do konce roku 2007!!!).


Potřebné dokumenty pro žadatele ke stažení:
CELÝ TEXT GRANTOVÉ VÝZVY 2 - dofinancování projektů z externích zdrojů naplňujících 1.KPSS zde

Veškeré doplňující informace obsahuje:

Koncepce pro čerpání finančních prostředků na rok 2007 zde

Žádost musí být vyplněna na předepsaném formuláři A (včetně povinných příloh formuláře):

Příloha výzvy č.1: Formulář A pro podávání žádostí (formát WORD)
zde

Příloha výzvy č. 2: Formulář - závěrečná zpráva pro realizátory podpořených projektů (formát WORD) zde


Cíle a opatření 1.KPSS města Český Krumlov:

Prioritní oblasti 1.KPSS na rok 2007 zde


Cíle a opatření 1.KPSS za jednotlivé oblasti (děti a mládež - prevence sociálně patologických jevů, senioři, etnické menšiny, zdravotně postižení, a osoby v přechodné sociální krizi) najdete v materiálu 1.Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov na léta 2006-2008, a to na stranách 31-76 - ke stažení zde


!!!Společné cíle a opatření 1. KPSS pro všechny oblasti (ze stran 77-82 původního materiálu 1.KPSS) platí v aktualizované podobě - ke stažení zde


Konzultace pro žadatele:
Vladislav Vlásek - odbor školství sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Český Krumlov, nebo Tomáš Zunt - ICOS Český Krumlov - kontakty najdete zde
Zdroj informací:
Město Český Krumlov
OS ICOS Český Krumlov - administrátor procesu 1. KPSS ve městě Český KrumlovSponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.037 s