Dnes je pondělí 22. července 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Nabídka mezinárodních dobrovolnických projektů v zahraničí v roce 2005
(Tisková zpráva vydána: 14:50 04.04.2005, ICM Č.Krumlov)

Inex - Sdružení dobrovolných aktivit opět jako již v předchozích letech nabízí mezinárodní dobrovolnické projekty v zahraničí na rok 2005. V ICM Český Krumlov naleznete nový katalog především s krátkodobými prjekty (2 až 3 týdny) kde je téměř 2.000 projektů po celém světě. Dobrovolnický projekt není brigáda, kde si lze vydělat peníze. Jedná se o neplacenou, dobrovolnou práci. Projekty trvají většinou 2 až 3 týdny a sejde se na nich pestrá skupina od 5 do 15 mladých lidí z různých zemí světa, kteří pak společně žijí a pracují. Účastníci - dobrovolníci - mají zajištěno společné ubytování a stravování, které si nejčastěji připravují sami z místních zdrojů. Společně pak také organizují svůj čas. Komunikuje se většinou v angličtině, ale procvičit si můžete prakticky všechny jazyka. Smyslem projektu je nejen dobrovolná práce, ale zároveň navázání užšího kontaktu s dobrovolníky z jiných zemí a poznávání kulturních a jiných rozdílů.
Veřejně prospěšné práce se týkají nejrůznějších oblastí - práce s dětmi, s postiženými a s jinými sociálními skupinami. Čeasto se také jedná o práci v přírodě, na ekofarmách, na obnově památek, organizují se kulturní a jiné festivaly. Náplň a činnosti v rámci projektu většinou počítají s málo zkušenými a nekvalifikovanými dobrovolníky.

Chceme upozornit opozdilce a také ty, kterým nevyjde prázdninový plán, že opravdu nikdy není pozdě. Kdykoli během léta se můžete podívat na webové stránky INEXu - SDA www.inexsda.cz, jestli ještěnejsou nějaká místa volná. Většinou je stále z čeho vybírat. Aktuální nabídku zahraničních projektů najdete na těchto webových stránkách po celý rok, takže za dobrovolnictvím můžete vycestovat i na jaře a na podzim.
Další informace můžete získat v regionálních pobočkách: Brno, České Budějovice, Kostelecké Horky na Choceňsku, Plzeň, Praha, Olomouc a Tvarožná Lhota v Bílých Karpatech (jejich otvírací dobu a přesnou adresu najdete na výše uvedených webových stránkách).

10 důvodů proč jet...
1. zkusit být dobrovolníkem
2. poznat život, kulturu zvyklosti hostitelské země z jiného pohledu
3. vyzkoušet si žít s různorodou skupinou lidí a naučit se toleranci
4. objevovat nová místa
5. navázat nové kontakty a přátelství s lidmi po celém světě
6. záskat nové zkušenosti
7. zdokonalit se v cizím jazyce
8. odreagovat se od běžných povinností a změnit prostředí
9. zdokonalit se v praktických věcech
10. zakusit hřejivý pocit z vykonání prospěšné práce

Práce:
Práce na dobrovolnických projektech je opravdu rozmanitá a dá se říci, že co projekt, to jiná činnost, jiný záměr a samozřejmě i jiní lidé. V rámci svého projektu můžete pomáhat dětem v ukrajinském siročinci, stejně jako se podílet na organizaci hudebního festivalu ve Francii nebo opravovat dětské hřiště v Portugalsku. Smysl vaší dobrovolnické práce se ovšem nevyčerpává postavením jedné prolézačky. Projekt, kterého se zúčastníte. je většinou součástí většího programu, jehož cílem je například celkové oživení daného místa nebo komplexnější pomoc potřebným. Důležitý je také mezinárodní rozměr projektu a zároveň to, že svou dobrovolnou prací pomáháte v místní komunitě budovat vědomí vlastní hodnoty.
Pracovní doba je přizpůsobena charakteru a potřebám daného projektu a možnostem dobrovolníka. Obvyklá pracovní doba je 6 hodin denně po 5 dnech v týdnu. Někde s epracuje jen v noci nebo velmi časně ráno (ekologické projekty nebo ve velmi teplých končinách). během pracovní doby je dostatek přestávek na odpočinek a stravování dobrovolníků.

Stravování:
Dobrovolníci se během projektu stravují společně. Hostitelská organizace přitom buď poskytne hotové jídlo v místní jídelně nebo restauraci, nebo si dobrovolníci připravují jídlo sami po společné domluvě s vedoucím projektu a z rozpočtu projektu.

Ubytování:
Ubytování je většinou skromné, neobejdete se bez vlastního spacího pytle a karimatky. Spí se v prostorách místní školy, tělocvičny, kulturního domu, v ubytovnách nebo ve stanech, které zajistí místní organizace. ve vyjmečných případech si dobrovolníci musí přivézt vlastní stany.

Volný čas:
Po práci nastává čas pro klid a volno. Naskýtá se vám ideální příležitost, jak ho strávit ve společnosti dalších dobrovolníků i místních lidí, a tím poznat ještě více. Někdy pro vás místní organizace připraví exkurzi, výlet nebo jinou kulturní akci. Ale často je to právě na vás a vašem zapojení do jeho tvorby a realizace. Hry, vaření národní kuchyně, vlastní divadelní představení, výlety - možností je určitě řada.

Jazyk:
Komunikačním jazykem je na většině projektů angličtina. Každý dobrovolník by měl mluvit anglicky na takové úrovni, aby byl schopen dobré komunikace ve skupině. Jazykové nedostatky lze vyrovnat tím, že budete žíví, kontaktní a budete se snažit se s ostatními dorozumět. Znalost místního jazyka je vždy velkou výhodou. Většinou totiž přijdete do kontaktu s místními obyvateli, kteří často anglicky neumějí. Na některých projektech pak může být znalost příslušného jazyka vyžadována (vždy je to uvedeno v poznámce u popisu příslušného projektu).

Doprava:
INEX - SDA dobrovolníkům cestu na projekty nezajišťuje. Na webových stránkách INEXu - SDA ( www.inexsda.cz) najdete řadu tipů, jak se do určité země nebo přímo oblasti dostávali dobrovolníci předvámi. Dopravu do nejbližšího místa projektu si můžete začít zařizovat ještě před obdržením infosheetu (hlavně u cestování do vzdálených destinací kvůli výhonějším cenám letenek). Přesný popis cesty i místo setkání skupiny se dozvíte z infosheetu.

Kapesné:
U krátkodobých projektů není kapesné poskytováno. Za jídlo a ubytování nic neplatíte, ale například večery v blízké hospůdce si hradíte sami.

Vízum:
Náklady na vyřizování víz do zemí s vízovou povinností pro ČR si každý účastník zajišťuje individuálně sám. Stručné údaje o vízech najdete na webových stránkách INEXu. Některá velvyslanectví vyřizují víza v řadu dní, ale celý proces může ve skutečnosti trvat i několik týdnů (Rusko, Ukrajina). Na projekty v Kanadě je potřeba zvláštní dobrovolnické pracovní povolení, jehož vyřízení trvá měsíc. Ověřte si raději vše na stránkách ministerstva zahraničních www.mzv.cz. INEX - SDA vám obstará všechny potřebné zvací dopisy k vyřízení víz.

Pojištění:
Opět si zajišťujete sami. Po dobu projektu musíte být zdravotně pojištění! V zemích EU se stačí prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (pokud ho ještě nemáte, napište si o něj vaš ZP). S tímto průkazem by jste měli být bezproblémů ošetřeni (bližší informace najdete na www.cmu.cz). Buďte ovšem připraveni na to, že většinou se u lékaře platí alespoň část v hotovosti. Po návratu do ČR můžete svou zdravotní pojišťovnu na základě předložení účtenek žádat o proplacení nákladů na ošetření a léky. Proto si všechny účtenky schovávejte!
Na některých projektech vám přijímající organizace poskytne pojištění proti úrazu, ale pouze po dobu konání projektu. Pojištění si musíte zajistit na cestu na projekt a zpět! Zajistěte si vhodné zdravotní pojištění dle aktivit, které budete vykonávat během i po projektu (např. pohyb po horách, extrémní sporty etc.) To samé platí i o mimoevropských zemí - zdravotní pojištění je nutností k účasti na projektu! Před uzavřením pojistné smlouvy vám doporučujeme pročíst si všechny podmínky v ní uvedené. Bližší informace o cestování a zdravotním pojištění vám poskytnou na Ministerstvu zdravotnictví www.mzcr.cz. Držitelé ISIC a dalších slevových karet se mohou připojistit za 200,- Kč u poskytovatelů těchto karet.
Pro cestu do států, kde hrozí zamítnutí vašeho vstupu do země (USA, Palestina ...) vám doporučujeme sjednat si pojištění proti tomuto riziku tak, aby vám pojišťovna vrátila alespoň část nákladů na cestu. Zeptejte se ve vaší pojišťovně, jestli takové pojištění poskytují.
INEX - SDA nenese v souvislosti s cestou a účastí na projektu odpovědnost za nehody, nemoci, krádeže, ztráty osobních věcí nebo zrušení cesty.

Před přihlášením na projekt:
Při výběru projektu by jste měli důkladně zvážit několik skutečností - jaké činnosti by jste chtěli dělat tak, aby jste se cítili dobře a byli schopní přispět projektu, do jaké oblasti chcete jet, jak se na místo můžete dostat, finance, které máte k dispozici a další. Vaše náklady na účast se skládají z následujících položek:
1. Účastnický poplatek 1.800,- Kč
2. Cesta na projekt
3.Zdravotní pojištění
4. Vízum
5. Kapesné
6. Případný poplatek přijímající organizaci (výslovně uvedeno u vybraných projektů)
Zamyslete se také na d tím, zda máte skutečně čas a chuť na dobrovolnický projekt odjet a zda se vám bude chtít i za tři měsíce po vašem přihlášení. rušení vaší účasti na projektu je nepříjemné jak pro nás a přijímající organizaci, tak i pro vas (storno podmínky).

Výběr projektu:
Nabídku krátkodobých mezinárodních dobrovolnických projektů na rok 2005 najdete v ICM - Informačním centru pro mládež v Českém Krumlově.Jednotlivé projekty jsou seřazeny podle zemí, ve kterých se konají, a dále podle organizací, jež je organizují. V publikaci jsou stručné překlady popisů projektů. Jejich plné znění v angličtině najdete na webových stránkách INEXu - SDA www.inexsda.cz. Doporučujeme vám, abyste si je prostudovali i v originále, abyste měli úplnou představu, co všechno váš vybraný projekt obnáší a nebyli něčím nepříjemně překvapeni. Na těchto webových stránkách též najdete aktuální stav obsazených a volných projektů.

Motivační dopis:
K vaší účasti na takovémto projektu je podmínkou, abyste společně s přihláškou přeložili motivační dopis. Stačí 1 stránka v anglickém jazyce nebo jiném požadovaném jazyce. Snažte se psát přímo o konkrétním projektu - proč se hlásíte, čím vás obohatí, co mu můžete přinést vy. Nepodceňujte jej! Organizace má právo odmítnout vaši přihlášku, pokud shledá váš motivační dopis za nedostačující.

Věkové limity:
Nabídka INEXu - SDA je rozdělena do dvou samostatných částí - pro mladší 18-ti let a pro starší 18-ti let. Pokud není řečeno jinak, je požadován věk 18 let. Řada organizací přijímá na vybrané projekty i 16-ti a 17-ti leté dobrovolníky. K přihlášení je pak potřeba souhlas jednoho ze zákonných zástupců.

Postup přihlášení na projekt:
Před svým přihlášením si řádně přečtěte podmínky účasti, které musíte podepsat! U účastníků mladších 18-ti let je musí podepsat měkdo z rodičů nebo zákonný zástupce. Podmínky naleznete na již zmiňovaných webových stránkách INEXu -SDA.
1. Vyplníte přihlášku na projekt - VEF tzv. Volunteer Exchange Form.
VEFka je ke stažení na webu.
2. Zaplatíte účastnický poplatek. Zpracování vaší přihlášky je podmíněno vaším zaplacením účastnického poplatku 1.800,- Kč za jednu přihlášku. Pokud se chcete zúčastnit více projektů, tak účastnický poplatek za účast na každém dalším projektu (tedy za přihlášku) činí 1.100,- Kč. Váš účastnický poplatek pomáhá zajistit hostitelské projekty pro zahraniční dobrovolníky v ČR.
Tip pro vás:
Nejrychlejší způsob jak se přihlásit na projekt, je vyplnit VEFku on-line na webu INEXu - SDA a zaplatit převodem, nebo v hotovosti. Váš požadavek totiž posílá INEX - SDA přijímající organizaci ve chvíli, kdy má v databázi vaše údaje a na účtu nebo v pokladně váš účastnický poplatek.
3. Předáte přihlášku INEX - SDA. Přes internet - www.inexsda.cz/cze/vef . Osobně - využít k tomu můžete všechny pobočky a kontaktní místa ( Praha, Brno, Tvarožná lhota, Kostelecké Horky, Olomouc, České Budějovice). Kontakty naleznete na webu www.inexsda.cz .
Poštou - Všechny potřebné dokumenty (včetně kopie dokladu o zaplacení poplatku) můžete zaslat na adresu INEX - SDA, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1.

Přijetí na projekt:
informování o přijetí:
O vašem přijetí na některý z vámi vybraných projektů vám dá INEX - SDA vědět, jakmile dostane potvrzení od přijímající organizace. Při přihlašování si sami určete, jak vás mají informovat - e-mailem, poštou. Pracovníci INEXu - SDA vás prosí, aby jste byli trpěliví a pokud možno nevolali. Někdy celá procedura trvá několik hodin, někdy několik dnů.
Infosheet:
všechny detailní informace týkající se projektu vám budou zaslány v tzv. "infosheetu". infoeheety rozesílá INEX - SDA pouze e-mailem. Potvrďte jim jeho přijetí. V infossetu najdete vše potřebné o projektu, jak se tam dostat, co mít s sebou, jak budete ubytováni, kontaktní údaje přímo na místo atd.

Storno podmínky:
pokud jste již na projekt přijati a rozhodnete se účast z jiných než závažných důvodů zrušit, bude vám účastnický poplatek vrácen snížený o následující storno poplatky.
Zrušíte-li účast:
- více než 30 dnů před začátkem projektu, storno poplatek činí 25% ze zaplacené částky
- 15 dnů až 30 dnů (včetně) před začátkem projektu, storno poplatek činí 50% ze zaplacené částky
- méně než 15 dnů před začátkem projektu a během projektu, storno poplatek činí 100% zaplacené částky
V případě, že vám nebylo uděleno vstupní vízum, se můžete přihlásit na jiný projekt bezplatně.

Mezi vážné důvody ke zrušení účasti se řadí:
1.závažná onemocnění nebo zdravotní problémy dobrovolníka, vážné zdravotní důvody blízké osoby nebo rodinného příslušníka (nutno doložit - např. lékařskou zprávou), úmrtí v rodině
2.živelná pohroma, důvodná změna politické nebo bezpečnostní situace v místě nebo zemi projektu
3. důvodná změna politické nebo bezpečnostní situace v České republice
V těchto případech vám bude vrácen účastnický poplatek, snížený o 100,- Kč. O změně výše storno poplatků v individuálních případech může rozhodnout Rada INEX - SDA, kterou o to musíte písemě požádat (žádost pošlete na inexsda@inexsda.cz).

Při výběru projektu opravdu důkladně zvažte všechny okolnosti. Za vážné důvody ke zrušení účasti INEX - SDA nebude považovat např. přesun zkouškového termínu či opakování zkoušky, rozchod s partnerem/ partnerkou, shledání nákladů na účast na projektu příliš vysokými, obava z dlouhavé cesty, apod.

Více informací naleznete v našem Informačním centru pro mládež v Českém Krumlově, nebo na webových stránkách INEXu - SDA www.inexsda.cz


Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.105 s