Dnes je pátek 19. dubna 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Evropský projekt mládeže "UMĚNÍ BEZ HRANIC"
(Tisková zpráva vydána: 06:59 29.06.2004, ICM Č.Krumlov)

(Český Krumlov 24. až 31. července 2004)


V Českém Krumlově se koncem července uskuteční mládežnický projekt "Umění bez hranic". Jedná se o aktivitu, která úzce navazuje na tři v minulých obdobích uskutečněné evropské mládežnické akce.

První z nich, "Evropský most mládeže", se konal v roce 2002 v rakouském Leopoldschlagu.
Jeho hlavní náplní byla stavba mostu přes
hraniční řeku Malši v místě, kde dříve most býval.

Druhou akcí byl projekt"Hudba bez hranic", který se uskutečnil v létě roku 2003 v rakouském Welsu (a částečně také v Německu a České republice).

Třetím projektem byl projekt s názvem "Trimix", jenž těsně navazoval na "Hudbu bez hranic" a byl realizován v období podzim 2003 - jaro 2004 v německém Straubingu.

Oba dva projety se zabývaly především hudbou a zvukem.
Viditelnými výsledky projektů "Hudba bez hranic" a "Trimix" jsou stejnojmenné hudební CD (pro zájemce je toto CD zdrama k dostání v ICM Český Krumlov) a veřejný prezentační koncert, který proběhl za účasti významných hostů v německém Straubingu 13. března 2004.

Těchto tří minulých projektů se zúčastnily skupiny mladých lidí ve věku 15 - 18 let z Čech, Rakouska a Německa. Partnerskými organizacemi při realizaci těchto propjektů jsou: CPDM, o.p.s. Český Krumlov (CZ), Magistrat der Stadt Wels (A) a Jugendzentrum der Stadt Straubing (D).

Letošního projektu "Umění bez hranic" se mimo výše zmíněné skupiny navíc zúčastní také mladí lidé z polského Sczeczina. V letošním roce bude tedy projekt čtyřstranný a každá země vysílá na projekt minimálně 8 účastníků.

Cílem projektu "Umění bez hranic" je umožnit mladým lidem komunikovat, poznávat se a sdílet zkušenosti pomocí aktivit s kulturní a uměleckou tématikou.

Hlavní náplní jsou tedy umělecké workshopy vedené pedagogy pracujícími v oblasti výtvarného umění, arteterapie a volnočasových aktivit.
Cílem workshopů není získání dovedností a osvojení technik, ale spíše zkoumání možností spolupráce, vlastních schopností a limitů, sdílení společného úkolu, jeho řešení, poznávání národnostních i personálních charakteristik, náhled na skupinu i na sebe sama pod jiným úhlem.

Program je doplněn o drobné sportovní (vodácké) a kulturní (výstava, koncert) aktivity.
Hlavní programové části projektu budou probíhat v areálu turistické ubytovny DDM ČK ve Spolí, v areálu pracovišť CPDM, o.p.s. - na Špičáku v Českém Krumlově (především v mládežnickém klubu Bouda) a také v samotném městě Český Krumlov.

Témata worksopů jsou:
1.Malba a kresba
2.Tvar a objekt
3.Pohyb a akce
4.Slovo a zvuk
5.Multimedia, dokument

Tento projekt (i tři projekty předešlé) jsou aktivitou realizovanou v rámci programu Evropské komise pro neformální vzdělávání "Mládež".
Tento evropský program také finančně realizaci tohoto projektu plně podpořil.

Poznámka:
V případě zájmu je možné, aby se potenciální zájemci (celkově volná ještě max 2 místa) rychle přihlásili k účasti na adrese CPDM, o.p.s. Český Krumlov. Účastnická cena činí 600,- Kč (šestset).

Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.026 s