Dnes je pondělí 22. července 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Nové informační materiály CPDM, o.p.s. Český Krumlov pro nejširší veřejnost
(Tisková zpráva vydána: 13:45 08.06.2004, ICM Č.Krumlov)

Informační brožura
"Aktivity a služby pro děti a mládež v regionu Český Krumlov"


Cílem tohoto informačního tisku je poskytnout potenciálním uživatelům soustředěnější informace o organizacích a pracovištích, která působí v městském objektu Špičák 114 v Českém Krumlově, o Centru pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a jeho aktivitách ve prospěch dětí a mládeže , ale také o vybraných organizacích, které v oblastech děti-mládež, ve volnočasové sféře a ve sféře sociálních a dalších služeb pro občany města Český Krumlov působí.
Součástí tohoto informačního tisku je také kontaktní informační adresář institucí – služeb, které ve městě Český Krumlov nenajdete.
Tento informační tisk pro potřeby dětí, mládeže a další širší veřejnosti připravili pracovníci a dobrovolní spolupracovníci Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v Českém Krumlově.


Brožura CPDM-malá-obal1Výběr z textových přepisů zvukových záznamů seminárního cyklu pro mládež

"DIALOGY A PROMĚNY" (1999-2003)


Tento tisk má podobu studijního sborníku (studijního skripta)s nevelkým výběrem textů ze seminárních setkávání se známými osobnostmi české kultury, filosofie, vědy a politiky, jež se v letech 1999 až 2003 postupně uskutečňovaly v Českém Krumlově pod názvem „Etika a umění“ a „Proměny a dialogy“. Hlavními organizátory obou seminárních cyklů bylo CPDM, o.p.s. Český Krumlov a agentura Grados České Budějovice.


Cílem rozsáhlého cyklu seminářů bylo především:
-usnadnit orientaci mladého člověka v občanském životě,
-mravní sebereflexí napomáhat k vytváření vlastního hodnotového systému,
-zprostředkovávat chápání kontinuálního rozvíjení mravního odkazu předků a otevírání duchovního prostoru pro vnímání, chápání nejdůležitějších principů lidské existence,
-prohlubování vědomostí, znalostí a možnosti směrem k jejich praktické aplikaci při budování vlastní osobnosti


Cyklus seminářů bude v Českém Krumlově opět od září 2004 pokračovat dalšími čtyřmi seminárními setkáními.

Brožura Dialogy-obal1 Obal Dialogy-2


Poznámka:
Tento materiál je určen především pro mládežníky, kteří se seminářů "Dalogy a proměny" účastnili. Může však také v omezené míře sloužit jako doprovodné studijní skriptum v rámci školní výuky.


Informační a prezentační CD ROM CPDM, o.p.s. Český Krumlov


Tento informační CD ROM (verze 1.0) obsahuje rozšířenější informace z obou výše uvedených tisků (úzká edice CD ROMů, která je určena pro střední školy, pak navíc obsahuje dalších 8 přepisů ze seminárních cyklů "Dialogy a proměny").


Zajímavou doplňující součástí CD ROMu je multimediální sekce, která přibližuje prostřednictvím videozáznamů, zvukových záznamů či power-pointů více některé vybrané aktivity CPDM, o.p.s. Český Krumlov.
CPDM, o.p.s Český Krumlov připravuje pro nejbližší týdny vydání aktualizované verze CD ROMu (verze 2.0), v níž bude podstatněji rozšířena sekce multimédií.


CD-CPDM obal1


Oba tisky a informační CD ROM můžete zdarma získat v ICM-Informačním centru pro mládež Český Krumlov (projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov).
Zájemcům, kteří se do ICM nemohou dostavit osobně, můžeme výše uvedené informační výstupy zaslat také poštou.
V případě zájmu o zaslání se obracejte mailem na ICM Český Krumlov (icm@icmck.cz).

Výše uvedné informační výstupy byly financovány z prostředků Evropské unie v rámci projektu "Komunitní projektové centrum Český Krumlov" , jehož realizátorem bylo "ICOS - Informační centrum neziskového sektoru Český Krumlov"


EU logo
ICOS-logo


Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.043 s