Dnes je pátek 19. dubna 2019  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Dětská porta - Krumlovský Medvěd
(Tisková zpráva vydána: 10:46 26.04.2004, ICM Č.Krumlov)

Dům dětí a mládeže Č.K., S.D.M. Sdružení dětí a mládeže Č.B., Městské divadlo, o. p. s. ČK, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. ČK


POŘÁDAJÍ


8. ročník soutěžní přehlídky DĚTSKÁ PORTA
a
7. ročník folkového festivalu KRUMLOVSKÝ MEDVĚD

Pátek 21. května 2004


DĚTSKÁ PORTA – Městské divadlo Č.K.


KRUMLOVSKÝ MEDVĚD – Městské divadlo Č.K.

Dětská porta:


Jedná se o soutěžní, postupovou přehlídku v interpretaci folkových, country a trampských písniček.
Zúčastnit se mohou děti a mládež od 6 do 19 let z celého jihočeského regionu.

Pořadatelé:
DDM Český Krumlov, S.D.M. Sdružení dětí a mládeže ČB, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ČK, Městské divadlo Český Krumlov, Pionýr – Krajská rada Č.B.
Termín: pátek 21. května 2004
Místo: Městské divadlo v Českém Krumlově
Účastnický poplatek: 40,- Kč / sólista, 60,- Kč / duo, 80,- Kč / skupina (Platí se každé soutěžní vystoupení)

Sóla, dua – kategorie:
AA – od 6 do 10 let (rok nar.: 1994 – 1998)
AB – od 11 do 14 let (rok nar.: 1990 – 1993)
AC – od 15 do 17 let (rok nar.: 1987 – 1989)
AD – od 18 do 19 let (rok nar.: 1985 – 1986)

Skupiny – kategorie:
BB – od 6 do 13 let (rok nar.: 1991 – 1998)
BC – od 14 do 16 let (rok nar.: 1988 – 1990)
BD – od 17 do 19 let (ro nar.: 1985 – 1987)

Skupina dětí s doprovodem
SD
min. ½ členů ročník 1987- 2004
Dospělé osoby nesmí zpívat sólově.Rovněž není přípustné,aby děti pouze zpívaly a dospělí je doprovázeli na hudební nástroje.

Počet soutěžních písní: Kategorie AA – jedna píseň, ostatní kategorie písně dvě (pokud možno každá jiného charakteru).

Upozornění: Pravidla soutěže jsou upravena v souladu se soutěžním řádem republikového finále.
- Soutěžící kategorií – AA,AB,AC,AD,BB,BC,BD se musí sami doprovázet na hudební nástroj.V opačném případě nemohou soutěžící postoupit do republikového finále.
- Zpěv bez doprovodu je přípustný max. v jedné písni ze dvou./s touto písní však nelze postoupit na republikové finále/
- Zařazení do kategorie se určuje podle nejstaršího člena formace.
- Interpret může při soutěži vystupovat max. ve dvou formacích.

Soutěžící, kteří se chtějí zúčastnit a neumí se sami doprovázet na hudební nástroj, se mohou zúčastnit, ale nemohou postoupit na republikové finále.

Hodnocení: Odborná porota doporučí do republikového finále jednoho vítěze z každé kategorie, který splnil podmínky soutěžního řádu.
Vítězové každé kategorie budou mít možnost vystoupit večer týž den na folkovém festivalu Krumlovský medvěd mezi vystoupením známé kapely Nezmaři.
Vítězové získávají 1 volnou vstupenku na tento festival.

Různé: Cestovné soutěžícím hradí vysílající organizace.
Ozvučení zajištěno.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU SOUTĚŽE:

Zahájení prezence: v 8.00 hodin

Zvukové zkoušky: od 9.00 do 12.00 hod.
(Přednost budou mít skupiny, popř. sólisté, kteří hrají
na elektrické nástroje. Z důvodu časového omezení zvukových zkoušek prosíme, aby soutěžící zvážili, zda
je pro ně zkouška opravdu nutná.)

Zahájení soutěže: ve 13.00 hod.
Předpokládaný konec soutěže: v 17.00 hod.

Uzávěrka přihlášek: 7. května 2003
- na adrese: DDM, Linecká 67, Český Krumlov 381 01
- fax: 380 716 407
- email: kancelar02@ddm.ckrumlov.cz
Bližší informace: Získáte na tel. číslech: 380 711 601, 605/ 970 170. (Vyřizuje: Hana Havlíčková)

Folkový festival:

KRUMLOVSKÝ MEDVĚD
21. května 2004
Městské divadlo Č.Krumlov (předpokládaný začátek koncertu 19.00 hod.)

Program : NEZMAŘI, VÍTĚZOVÉ DĚTSKÉ PORTY

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKUD Ě T S K Á P O R T A - K R U M L O V S K Ý M E D V Ě D
(Městské divadlo Český Krumlov – pátek 21. 5. 2004 )

- sólisté, dua -


KATEGORIE : _____________


Jméno a příjmení : _______________________________ RČ : _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _

_______________________________ RČ : _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _

Adresa : ____________________________________ Telefon : _________________

____________________________________ Telefon : _________________

Škola : ____________________________ Třída : ___________________________

______________________________________________________________

Soutěžní píseň (písně) : _________________________________________________

__________________________________________________

Doprovod : VLASTNÍ - CIZÍ (nehodící se škrtněte)

Doprovodný nástroj : ____________________________

Jméno a věk doprovázejícího1) : _____________________________________________________________________
Podpis soutěžícího

(1) Vyplňte pouze v případě cizího doprovodu.


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU

D Ě T S K Á P O R T A - K R U M L O V S K Ý M E D V Ě D

( Městské divadlo Český Krumlov 21. 5. 2004 )

- skupiny -

KATEGORIE : ______________


Jména a příjmení : 1.___________________________ RČ : _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _
2.___________________________ RČ : _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _
3.___________________________ RČ : _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _
4.___________________________ RČ : _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _
5.___________________________ RČ : _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _
6.___________________________ RČ : _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _
Adresa : 1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
Škola : 1. _____________________________ Třída : ____________________
2. _____________________________ ____________________
3. _____________________________ ____________________
4. _____________________________ ____________________
5. _____________________________ ____________________
6. _____________________________ ____________________
Kontaktní telefon : _____________________________________________________
Soutěžní písně : _______________________________________________________ _______________________________________________________
Doprovodné nástroje : __________________________________________________
__________________________________________________ __________________________________________________

_____________________
Podpis

Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.059 s