Dnes je středa 12. června 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Vyhlášení projektu
„Příběh města ČESKÝ KRUMLOV V ROCE 2099“

PROPOZICE
Rok 2009 zasvětilo město Český Krumlov oslavě mimořádného výročí, jež chce důstojně připomenout mnoha aktivitami.

Proto vyhlašujeme pro žáky základních škol, studenty a děti a mládež přehlídkový projekt „Příběh města ČESKÝ KRUMLOV V ROCE 2099“ aneb budoucnost města očima dětí…

Tímto projektem se město Český Krumlov připojuje k aktivitám Evropského roku kreativity a inovace 2009Vyhlašovatelé

město Český Krumlov a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov

Zadání

Zpracovat vizi budoucnosti města Český Krumlov v roce 2099 vycházející ze znalosti současného stavu:

- výtvarné dílo např. kresba rozvojového projektu budoucí podoby města nebo
model města v roce 2099 nebo vytvoření symbolu – loga města budoucnosti
- literární počin např. napsat povídku, esej
- hudební či dramatické dílo v podobě hymny – znělky či divadelního kusu
- interaktivní prezentace města – webová stránka
- propagační materiál např. mapa a informační leták pro návštěvníky Kreativita, originální nápad, hra, týmová práce a láska k městu jsou hlavními motivačními prvky.

Cíl a výsledek

Zapojit děti a mládež do programu oslav mimořádného výročí města, hravou a kreativní formou zprostředkovat informace o současném dění a životě, oslovit budoucí generaci Českého Krumlova, generaci, která bude ovlivňovat a vytvářet jeho podobu a určovat život města.

Prezentovat spolužákům, učitelům a široké veřejnosti vzniklá díla a vize formou přehlídky na všech českokrumlovských školách, které se projektu zúčastní.

V týdnu 22. - 26. 6. 2009 každý den od 9.00 – 13.00 hodin bude na zúčastněných školách probíhat přehlídka vzniklých děl pro spolužáky, učitele a kamarády.
Pro rodiče, přátele školy a širokou veřejnost budou „otevřené dveře“ vždy v odpoledních hodinách od 14.00 – 17.00 hodin.


Účastníci projektu, věková kategorie

Projekt je veřejný a mohou se přihlásit týmy škol či neformální skupiny dětí a mládeže. Horní věková hranice soutěžících je stanovena na 18 let.

Podání přihlášek

Přihlášky je možno podat do 16. 2. 2009 a to v písemné formě na adresu Městský úřad Český Krumlov, Odbor školství, sportu a mládeže, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, v obálce označené „Příběh města Český Krumlov v roce 2099“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu
romana.solcova@mu.ckrumlov.cz

Harmonogram

1/ vyhlášení pondělí: pondělí 5. 1. 2009
2/ uzávěrka přihlášek: pondělí 16. 2. 2009
3/ ukončení tvorby: pátek 29. 5. 2009,
5/ přehlídka: pondělí až pátek 22. – 26. 6. 2009 na jednotlivých školách
6/ výtvarná díla budou vystavena v září 2009 v Městské galerii, Horní ulice, Český Krumlov


Informační zdroje

Potřebné informace je možno čerpat z literatury, internetu apod., soutěžící se mohou pro pomoc a radu obracet i na následující instituce:

▪ Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, pracoviště ICM Informační centrum pro mládež
Iva Sukdoláková, Mgr. Vlastimil Kopeček, Jana Peňáková
tel. 380 712 427, e-mail: icm@icmck.cz, Špičák 114, Český Krumlov

▪ Městská knihovna v Českém Krumlově
Oddělení pro dospělé, tel. 380 714 794 (ved. Lenka Reitingerová)
Oddělení pro děti a mládež, tel. 380 716 385 (Helena Jelínková)
Studovna a čítárna, tel. 380 714 144 (PhDr. Hana Dušková)
e-mail: knihovna@knih-ck.cz, Horní 155, Český Krumlov -- přístup na internet

▪ Regionální muzeum v Českém Krumlově
Bc. Miloslava Caisová, tel. 380 711 674
e-mail: muzeumckrumlov@tiscali.cz, Horní 152, Český Krumlov

▪ město Český Krumlov
Ing. Jitka Zikmundová, místostarostka města, tel. 380 766 120 e-mail: jitka.zikmundova@mu.ckrumlov.cz, náměstí Svornosti 1, Český Krumlov
Mgr. Putschögl Filip, kancelář starosty, tel. 380 766 314
e-mail: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz, náměstí Svornosti 1, Český Krumlov

▪ Městský úřad Český Krumlov, Odbor školství, sportu a mládeže
Romana Šolcová, tel. 380 766 414, e-mail: romana.solcova@mu.ckrumlov.cz


Jako motivace a inspirace je připravena pro účastníky přehlídky – tvůrce exkurze do rakouského Linze do Ars Electronica Center – Muzeum budoucnosti.


Kontaktní osoby

Vaše případné dotazy zodpoví a jsou Vám k dispozici:

Romana Šolcová, tel. 380 766 414, e-mail: romana.solcova@mu.ckrumlov.cz
Filip Putschögl, tel. 380 766 314, e-mail: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz, mobil: 724 748 405
V Českém Krumlově, dne 5.1. 2009


Ing. Jitka Zikmundová, místostarostka
Mgr. Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM, o.p.s.Vyhlášení projektu - dokument v pdf. ke stažení
Motivaní výlet do města Linz a Ars Electronica Center - Muzea budoucnosti

Ve středu 25. března 2009 jsme se sešli ve slunečném, byť velmi větrném ránu přibližně okolo 8:00 hodin na autobusovém nádraží v Českém Krumlově, odkud byl odjezd do rakouského Linze. Tímto směrem vyjížděly dva autobusy plně obsazené dětmi a pedagogy ze škol T.G. Masaryka, Linecká, Za Nádražím, Plešivec a Gymnázia v Českém Krumlově. Cílem tohoto výletu bylo podívat se do muzea Ars Electronica Center (muzeum budoucnosti) a prohlédnout si město Linz, aby žáci a studenti načerpali inspiraci pro projekt „Příběh města v roce 2099“ . Po příjezdu do Linze v cca 10:00 hodin jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina šla nejprve na prohlídku města s průvodkyní a druhá skupina po pár krocích rovnou vplula do moderní prosklené budovy na břehu Dunaje ve tvaru lodi, což bylo právě Ars Electronica Center. Zde se nás ujali česky mluvící průvodci, kteří si nás ještě rozdělili do dalších třech menších skupinek a my jsme vpluli do útrob jiného světa - světa elektroniky, vynálezů a budoucnosti. Návštěva tohoto muzea byla pro mě osobně obrovským zážitkem, který je slovy nepopsatelný. Proto, pokud se chcete pokochat, tak se podívejte na ochutnávku ve formě fotografií. Všem velmi doporučuji návštěvu Ars Electronica Center, kde si většinu exponátů můžete osobně vyzkoušet a osahat, což je úžasná věc pro interaktivní vzdělávání. Nejen, že si budete moci nechat sejmout svoji oční sítnici a uvidíte na ní bod, ve kterém nic nevidíte, a nebo naopak vidíte vše, ale také zde najdete mnoho robotů, kteří jsou sestaveni pro různé účely, úžasný stroj řízený počítačem, který vytváří hudbu….. Vstupné pro dospělého do světa neomezených možností stojí 7 Euro a samozřejmě pro větší skupinky se cena pro jednotlivce snižuje. Zde je ještě kontakt pro případné zájemce o návštěvu : Ars Electronica Center, Hauptstrasse 2, Linz a odkaz na webové stránky muzea: www.aec.at/center

Iva Sukdoláková

Reportáže dětí

Reportáž 1

Reportáž 2

Reportáž 3UKÁZKY Z TVORBY

Zde jsou fotografie zachycující děti pracující na projektu
Příběh města Český Krumlov v roce 2099.ZŠ LINECKÁ

lin1 lin2 lin3 lin4 lin6 lin7 lin6 lin7 lin8 lin9


ZŠ T.G. MASARYKA

tgm1 tgm2 tgm,3 tgm4 tgm5 tgm7 tgm8 tgm10 tgm11 tgm12 tgm14


ZŠ PLEŠIVEC

pleš1 pleš2 pleš3 pleš4 pleš5 pleš6 pleš1 pleš2 pleš3 pleš4 pleš5 pleš6 pleš7 pleš9 pleš8


ZŠ KAPLICKÁ

kaplická1 kaplická2 kaplická3 kaplická4 kaplická5 kaplická6 kaplická7 kaplická8 kaplická9


ZŠ ZA NÁDRAŽÍM

zš zn zš zn2 zš zn3 zš zn4 zš zn6 zšzn7 zšzn8 zšzn9 zš zn10 zšzn9
Ve čtvrtek dne 8. října 2009 se uskuteční v Českém Krumlově slavnostní vernisáž výstav k projektům dětí a mládeže „Příběh města Český Krumlov v roce 2099“ a „Lidé a světové dědictví Unesco“.
Výstavy budou instalovány ve vstupní hale Městského úřadu v Českém Krumlově v Kaplické ulici 439, kde se také 8. října 2009 od 15.00 hodin uskuteční jejich slavnostní otevření. Veřejnosti budou výstavy přístupné v pracovních dnech MěÚ Český Krumlov až do pátku 27. listopadu 2009.
Oba dva projekty, které jsou prezentovány na této společné výstavě, mají svoje „kořeny“ a motivaci v projektu českokrumlovských dětí a mládeže „Průvodce mým městem“, který se v Českém Krumlově uskutečnil v roce 2007 při příležitosti oslav 15. výročí zápisu Českého Krumlova na Seznam světového dědictví Unesco.
Pozvánka

O projektu „Příběh města Český Krumlov v roce 2099“

Rok 2009 zasvětilo město Český Krumlov oslavě mimořádného výročí 700 let od první zmínky o Českém Krumlově jako o městě. Město Český Krumlov, ve spolupráci s dalšími partnery, připravilo v průběhu roku 2009 k tomuto výročí řadu aktivit.
Jednou z těchto aktivit je také projekt českokrumlovských dětí a mládeže „Příběh města Český Krumlov v roce 2099“, jež nese podtitul „Budoucnost města očima dětí“. Vyhlašovateli tohoto projektu bylo město Český Krumlov a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov.
Tímto projektem se město Český Krumlov, CPDM, o.p.s. a aktivní účastníci projektu připojili zároveň k aktivitám Evropského roku kreativity a inovace 2009.

Základním záměrem projektu bylo na jedné straně iniciovat a podpořit kreativitu, fantazii dětí a mládeže a na druhé straně zapojit aktivně děti a mládež do veřejného dění ve městě a ve prospěch města a komunity.
Záměr projektu byl pak představován konkrétním cílem, který byl zároveň obsahovým zadáním projektu, jímž bylo „zpracování vize budoucnosti města Český Krumlov v roce 2099“ s využitím znalostí současného stavu, fantazie, kreativity, originálních nápadů, týmové práce, lásky k městu….
Takto volné zadání umožnilo vzniknout velmi zajímavým výtvarným, literárním, hudebním a divadelním dílům a také velkoplošných trojrozměrných modelům i elektronickým a dalším moderním výstupům….
Prezentace výsledků projektu pro veřejnost proběhly v Českém Krumlově, především v zapojených školách, v posledním červnovém týdnu roku 2009 a nyní budou výsledky projektu prezentovány formou celoměstské výstavy z výsledků tohoto projektu.

Partnery a podporovateli projektu „Příběh města Český Krumlov v roce 2099“ a oslav 700. výročí města Český Krumlov jsou:
Generální partner: Budějovický Budvar, n.p.
Partneři projektu: E.ON Česká republika, s. r. o., Česká centrála cestovního ruchu - Czech Tourism, Schwan Cosmetics ČR, s.r.o., Gama Holding Praha a.s., odštěpný závod České Budějovice, Jihočeský kraj, Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ČSAD Autobusy České Budějovice, a. s.
Příběh města zš kaplická Příběh města zš linecká Příběh města zš plešivec Příběh města zš za nádražím Příběh města zš tgmO projektu „Lidé a světové dědictví Unesco“

Tento projekt, jehož hlavní aktivní část se v Českém Krumlově uskutečnila ve dnech od 4. do 18. srpna 2008, byl realizován jako multilaterární mezinárodní výměna mládeže zaměřená na poznávání památek UNESCO a současného života lidí „v nich” a „s nimi”.

Projekt tématicky navázal na místní českokrumlovský projekt „Průvodce mým městem”, který CPDM, o.p.s. Český Krumlov pořádalo ve spolupráci s městem Český Krumlov k 15-ti letému výročí zapsání Českého Krumlova na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Evropská výměna „Lidé a světové dědictví UNESCO”, byla realizována za účasti skupin mladých lidí ve věku od 15-ti do 17-ti let z Potugalska, Lotyšska, Itálie, Bulharska, Rumunska a České republiky. Národní účastnické skupiny pocházely z míst, kde se nachází nějaká UNESCO památka - přírodní, či kulturní. Za Portugalsko přijeli studenti z UNESCO regionu Alto Douro, který je unikátním producentem portského vína, za Lotyšsko přijela skupina z Jelgavy, která reprezentovala hlavní město Rigu, italská skupina pocházela ze Sicílie a představila údolí řeckých chrámů v Agrigentu, Bulhaři přijeli z města Haškovo a představili UNESCO památku Alexandrův hrob, rumunská skupina se zaměřila na město Curtea de Arges, které zatím UNESCO památkou není, ale na zapsání kandiduje. Česká republika pak byla reprezentována mládežníky z Českého Krumlova.
Každá národní skupina pak měla během 14-ti dní projektu vyhrazen jeden národní večer na svou prezentaci – prezentaci své země, svých měst a památek Unesco.

Cílem projektu bylo ukázat mladým lidem, co to je organizace UNESCO, jak v praxi funguje a k čemu je užitečná a motivovat účastníky k zamyšlení se nad otázkou, proč je dobré uchovávat památky staré stovky let a více, proč je důležité je i umět dobře prezentovat širší veřejnosti atd.
Všechny formy aktivit projektu byly postaveny především na osobním a skupinovém aktivním i pasivním prožitku a následné tvorbě dle hesla „důležitejší než si o památkách povídat, je památky osahat, prožít, cítit....”

Hlavními součástmi programu byly workshopy vizuálního a výtvarného umění, hudby, tvorby rozhlasového a video dokumentu... V prvních dnech projektu měli účastníci možnost vnímat město Český Krumlov na všech možných úrovních a ze všech možných pohledů – ve dne, za večerního osvětlení, z pohledu návštěvníka otáčivého hlediště, také z pohledu vodáka i běžného obyvatele... Poté následoval blok vizuální a výtvarné tvorby, kdy se ve čtyřech dnech šest národnostně „namixovaných” skupin věnovalo malbě a kresbě, dřevorytu, prostorové instalaci, keramice a dřevosochařství. V druhé polovině projektu se pak účastníci věnovali programovému bloku „média a komunikace”, kdy opět šest šestičlenných týmů dostalo za úkol vymyslet a následně vytvořit rozhlasový reportážní pořad a video dokument na téma Český Krumlov a UNESCO dle svých vlastních nápadů, invencí a krátkých zkušeností.


Lidé a  Unesco Lidé a Unesco2 Lidé a  Unesco3 Lidé a  Unesco 4


Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.015 s