Dnes je středa 12. června 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE
PRACOVNÍ PROGRAM ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU

EVROPA BEZ BARIÉR

Priority českého předsednictví

Evropská unie stojí v roce 2009 před řadou závažných výzev a rozhodnutí. V důsledku finanční krize je třeba čelit hrozbě citelného zpomalení hospodářského růstu, či dokonce hospodářského poklesu, se všemi sociálními, politickými a mezinárodními důsledky. Přestože v uplynulých měsících byla přijata rychlá opatření na světové, unijní i na národních úrovních, Evropská unie bude muset věnovat prioritní pozornost řešení tohoto problému i v roce 2009.
Také vývoj bezpečnosti ve světě, zejména v krizových oblastech, skrývá řadu neznámých. V době českého předsednictví se rovněž bude konstituovat nové vedení a priority strategického spojence Evropské unie – USA. Předmětem zvýšené pozornosti budou také postoje dalšího významného partnera – Ruské federace. Tyto nové okolnosti vyvstávají na pozadí dlouhodobých výzev globálního charakteru, které formují podobu současného vzájemně provázaného světa, ať již se jedná o hrozbu změny klimatu, nové trendy v rozložení hospodářské a politické moci ve světě či vývoj stavu mezinárodní bezpečnosti.
Pro efektivní fungování Evropské unie a jejích vnitřních i vnějších politik je neméně důležitá otázka institucionální reformy spojená s osudem ratifikace Lisabonské smlouvy.
Ve vysoce proměnlivém světě 21. století se jako základní předpoklad úspěchu Evropské unie ukazuje její schopnost pružně reagovat na aktuální problémy a plně využívat vlastního hospodářského, kulturního a lidského potenciálu. S tímto vědomím Česká republika spojila již od začátku příprav své předsednictví se symbolickým mottem „Evropa bez bariér“. Evropa bez vnitřních ekonomických, kulturních a hodnotových bariér pro občany, podnikatele a ekonomické subjekty. Evropa otevřená světu, nikoli však bezbranná vůči nelegálním aktivitám a útokům. Toto motto nabývá ve světle současného vývoje, závěrů listopadového summitu G-20 i závěrů prosincové Evropské rady 2008 aktuálního významu. V rámci současného úsilí o stabilizaci unijních ekonomik je především třeba se vyhnout nadbytečné regulaci a zvýšené míře protekcionismu. Evropská unie nesmí rezignovat za cenu krátkodobých stabilizačních opatření na své strategické cíle.
Motto „Evropa bez bariér“ má i politický a historický význam. Rok 2009 je rokem významných výročí – především dvacátého výročí pádu „železné opony“ a pátého výročí historicky největšího rozšíření Evropské unie – která připomenou úspěšný projekt znovusjednocování Evropy.
Pouze ekonomicky silná a soudržná EU bez vnitřních bariér vycházející ze svých hodnot a kořenů bude schopná řešit složité globální problémy a své postavení v dnešním světě. Klíčovými tématy českého předsednictví proto budou Ekonomika, Energetika a Evropská unie ve světě.

DOKUMENT KE STAŽENÍSponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.008 s