Dnes je středa 12. června 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


• Leonardo da Vinci II - Projekty mobilit
Program realizace politiky Evropského společenství týkající se odborného vzdělávání - opatření Mobilita podporuje projekty nadnárodní mobility pro lidi procházející odborným vzděláváním, a to zejména mladé lidi a školitele.

• Socrates - GRUNDTVIG
Vzdělávání dospělých a další typy vzdělávání – Cílem je podpora evropské dimenze celoživotního vzdělávání prostřednictvím posílené nadnárodní spolupráce.INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE


• Výměnný program mezinárodních odborných stáží AIESEC
Mezinárodní asociace studentů vysokých škol ekonomických a obchodních nabízí mezinárodní odborné stáže.

• Informační a komunikační program Asie (IT&K Asie)
Tento program má za cíl podporu a rozvoj vzájemně výhodné ekonomické spolupráce mezi EU a Asií.

• E-Content (2001-2005)
Přípravné aktivity na „Evropském digitálním obsahu na globálních sítích“ – tyto přípravné aktivity mají za úkol připravit víceletý program s cílem stimulovat rozvoj a využívání evropského digitálního obsahu na internetu a prosazovat jazykovou různorodost evropských webových stránek.

• eTEN - A3: e-Inclusion
Jde o akční program Společenství na podporu rozmístění aplikací a služeb „e-společnosti“ v rámci celé Evropy.

• Socrates - MINERVA
Usiluje o propagaci evropské spolupráce v oblasti otevřeného a distančního vzdělání (ODV) a informačních a komunikačních technologií (IKT) ve vzdělávání.ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ


· Program studijních pobytů Společenství pro specialisty odpovědné za odborné vzdělávání
Tento program na evropské úrovni podporuje výměnu a diskusi o předmětech společného zájmu mezi těmi, kdo odpovídají za odborné vzdělávání. Studijní pobyty propagují a posilují spolupráci mezi specialisty odpovědnými za odborné vzdělávání v rámci Společenství.

· Spolupráce mezi EU a USA
v oblasti vyššího a odborného vzdělávání si klade za cíl posílit spolupráci mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím v oblasti vyššího než středního vzdělávání, školení a odborné praxe a dále zvýšit mobilitu studentů.

· Mezinárodní fond mládeže (IFY)
Podporuje programy zaměřené na poskytování různorodé podpory a služeb v oblastech jako je odborné vzdělávání, zdravotnická osvěta, rekreace, kulturní tolerance, ekologické povědomí, rozvoj dovedností v oblasti vedení, řešení konfliktů a rozhodování.

· Leonardo da Vinci II - Projekty mobilit
Program realizace politiky Evropského společenství týkající se odborného vzdělávání - opatření Mobilita podporuje projekty nadnárodní mobility pro lidi procházející odborným vzděláváním, a to zejména mladé lidi a školitele.

· Media - Training (2001-2005)
vzdělávací program pro profesionály v evropském audiovizuálním průmyslu.

· Sorošova nadace
podporuje programy v oblasti vzdělávání, vyššího vzdělávání, médií a komunikací, občanské společnosti, životního prostředí, vědy a lékařství, umění a kultury, hospodářské restrukturalizace a právní reformy.


PRÁCE V ZAHRANIČÍ· Mezikulturní vzdělávací programy AFS
mezikulturní vzdělávání pro studenty, dobrovolníky či pedagogy prostřednictvím života v komunitách v Africe, Latinské Americe, Severní Americe, Austrálii, na Novém Zélandu, v Asii nebo v Evropě.

· Výměnný program IAESTE
poskytuje studentům institucí vyššího vzdělávání příležitost získat v zahraniční technické zkušenosti související s jejich studiem v oblasti vědy, techniky nebo strojírenství.

· Program Visiting Fellows
hrazená krátkodobá návštěva generálního ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti Evropské komise v trvání zpravidla dvou až tří týdnů za účelem představení a diskuse o původních odborných pracích týkajících se vytvoření a fungování Evropské hospodářské a měnové unie z makroekonomického i mikroekonomického hlediska.

· MLÁDEŽ - Evropská dobrovolná služba
se zaměřuje na mladé lidi ve věku od 18 do 25 let, kteří pracují jako dobrovolníci v hostitelské organizaci v jiné zemi po dobu maximálně 12 měsíců.

PRACOVNÍCI S MLÁDEŽÍ· Evropský fond mládeže - Granty pro mezinárodní aktivity mládeže
podpora Rady Evropy ohledně mezinárodních aktivit mládeže realizovaných národními nebo mezinárodními organizacemi mládeže.

· Mezikulturní jazykové kurzy
mezikulturní jazykové kurzy na podporu rozvoje mezinárodní práce s mládeží pro mladé lidi aktivně zapojené v organizacích mládeže.

· Mezinárodní aktivity mládeže pořádané ve spolupráci s Evropskými centry mládeže
Nevládní organizace mládeže, sítě a další nevládní struktury mohou předkládat žádosti o studium a inovativní mezinárodní nebo vícestranné vzdělávací projekty.

· Salto - Kurzy vzdělávání mládeže
Školicí kurzy, jejichž cílem je zvýšení kvality projektů v rámci programu Mládež prostřednictvím pořádání specializovaných školicích kurzů a spolupráce mezi různými školicími kurzy v rámci sítě národních agentur Mládeže.

· Podpora mezinárodních nevládních organizací mládeže
pokrývá část ročních provozních nákladů spojených s pořádáním evropských aktivit mládeže.

· Mládež UNESCO
Akce UNESCO s mladými lidmi a pro mladé si klade za cíl čerpat z přímé komunikace s mladými lidmi prostřednictvím široké sítě asociací a nevládních organizací mládeže.

· MLÁDEŽ - Výměny mládeže v rámci programu MLÁDEŽ
podporují nadnárodní výměnné pobyty na základě společných projektů mezi skupinami mladých lidí ve věku od 15 do 25 let po dobu alespoň jednoho týdne.


A DALŠÍ ....naleznete na http://www.eurodesk.cz/


Aktualizace: 5.12. 2008Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.013 s