Dnes je středa 12. června 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

"Searching for Identity - Český Krumlov 2004"

Evropský projekt mládeže, Český Krumlov, 2. až 10. května 2004

Evropský projekt mládeže "Serching for Identity 2004" je společně realizován zřizovateli jihočeských informačních center pro mládež, jež mají sídla a svá pracoviště v Českých Budějovicích (ICM zřizované S.D.M. Sdružením dětí a mládeže), Táboře (ICM zřizované OS ICM Tábor) a Českém Krumlově (ICM zřizované Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov).

Obsah projektu
Hlavním nosným obsahem projektu je téma "Rozdíly a podobnosti v národních evropských kulturách" . Toto téma bude realizováno účastníky prostřednictvím poměrně široké palety programových oblastí a z nich vyplývajících programových forem činností. Mezi nejpodstatnější formy realizace projektu budou patřit především tyto oblasti:
-hudba - zvuk
-divadlo - pohyb a výraz
-malířství-výraz
-umění v prostoru - výraz
-text - slovo
-dokument - vizualita, foto, video..

Nedílnou a nadstavbovou součástí výše uvedených projektových zájmových oblastí pak dále budou workshopy, přednášky, diskuse, interkulturní hry a další programy včetně programů odpočinkových.

Výstupy projektu
Projekt "SEARCHING FOR IDENTITY 2004 - Český Krumlov" bude mít také dva bezprostřední a konkrétní výstupy, kterými budou "happeningové prezentace výsledků projektu", jež se uskuteční v Českém Krumlově(sobota 8. května 2004, 18.00, Klub CPDM, o.p.s. ČK Bouda) a Táboře(neděle 9. května 2004, 14.00, parkoviště Amber hotelu Palcát Tábor) za účasti a aktivního přispění mládežníků z uvedených zemí (více viz orientační program projektu).
Celý průběh projektu bude průběžně dokumentován a konečným výstupem bude vydání multimediálního informačního a metodického CD ROMu
Denní výstupy projektu (fotografie, rozhovory a další texty) budou pro zájemce zveřejňovány na internetových stránkách CPDM, o.p.s. - ICM Český Krumlov(www.icmck.cz).

Aktuální komunikace s jinými projekty a pracovišti
Velmi zajímavou a evropsky komunikačně důležitou skutečností je, že v průběhu realizace projektu "SEARCHIG FOR IDENTITY" budou jeho účastníci a organizační pracovníci mít možnost přímého internetového spojení (včetně zvuku a obrazu) s účastníky jednoho z dalších evropských projeků mládeže, který probíhá od 28.dubna 2004 do 9.května 2004 v německém Recklinghausenu pod názvem "WELCOME EU - RUHRFESTSPIELE", kterého se účastní také mladí lidé z Jihočeského kraje.
Vedle komunikace s tímto německým projektem bude obdobná komunikace realizována také mezi účastníky projektu v Českém Krumlově a mladými uživateli služeb OPEN CLUBU Informačního centra pro mládež v Táboře, kteří se podílejí na přípravách przentace "SEARCHING FOR IDENTITY" v Táboře.
Tato komunikační spojení budou realizována ve dnech 4. až 6. května 2004 od 16.00 hodin pod názvem "NET MEETING" vždy z následujících míst:
Recklinghausenu (Německo), Tábora (ICM-Informační centrum pro mládež, Farského 887) a Českého Krumlova (CPDM, o.p.s., ICM-Informační cntrum pro mládež, Špičák 114).

Kdo se projektu účastní
Projektu "SEARCHING FOR IDENTITY" se účastní celkem třicet mládežníků ve věku od 18-ti do 26-ti let z následujících zemí a organizací:
Rumunsko - Brasov County Federation of Youth NGOs
Bulharsko - MT Alternativa
Španělsko - Escola de Tempo Libre e Anomacion Sociocultural Don Bosco
Velká Británie - The Basement Youth Information Network of Wales
Itálie - Progetto Givani
Česká republika - Občanské sdružení Hodina, Pelhřimov

Vedle výše uvedených účaastníků jsou do realizace projektu v dílčích částech zapojení také mládežníci z měst, ve kterých je projekt nebo jeho části realizovány, t.j. mladí lidé z Českého Krumlova (mládžníci volnočasového klubu CPDM o.p.s. BOUDA Český Krumlov) a Tábora (mladí idé OPEN CLUBU při ICM Tábor). Projekt dále osloví vzhledem k některým "otevřeným" aktivitám také další širší veřejnost uvedených regionů.

Na organizačním a obsahovém zajištění projektu "SEARCHING FOR IDENTITY" se podílí tým, který má také "evropské" složení s nádechem "téměř světovosti":
Václav Pavlík (OS ICM Tábor, Česká republika) - gestor projektu
Jan Látal (S.D.M. Sdružení dětí a mládeže - ICM České Budějoice, Česká republika) Hlavní programový koordinátor
Sára Mels (Belgie) - hlavní kordinátorka realizační části projektu v Českém Kumlově a programová vedoucí tématické skupiny programu
Piotr Kalinski (Polsko) - programový vedoucí
Anika Engels (Německo) - programová vedoucí
Vlastimil Kopeček (CPDM, o.p.s. Český Krumlov, Česká republika) - technicko-organizační pomoc v Českém Krumlově
Juan Daniel Reyes Florez (Columbie / Finsko, stážista Sdružení evrospké mládže, ICM Zlín) - metodická a organizční činnost tématických skupin

Kde projekt probíhá
Hlavním realizačním místem projektu je Český Krumlov. Po celou dobu projektu budou účastníci využívat jako svoje hlavní zázemí (ubytování a některé programové činnosti) turistickou základnu Domu dětí a mládeže Český Krumlov v Českém Krumlově - Spolí.
Pro další aktivity projektu poskytuje prostor a zázemí Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov (Volnočasový klub pro děti a mládež Bouda a ICM - Informční centrum pro mládež, Špičák 114) a Dům dětí a mládeže Český Krumlov (výtvarné a keramické dílny).

Při jednodenní prezentaci výsledků projektu v Táboře budou účastníci využívat zázemí ICM Inforačního centra pro mládež Tábor (Farského 887) a zázemí areálu Amber hotelu Palcát Tábor.

Bližší informace o projektu. Program projektu. Další informace.
Program projektu po jednotlvých dnech bude všem zájemcům k dispozici od pondělí dopledne na internetových stránkách CPDM, o.p.s. - ICM Český Krumlov (www.icmck.cz)
Na těchto stránkách budou prvidelně denně uveřejňovány také informační reporty z jednotlivých programových dnů.

V případě potřeby dalších informací o projektu je možné použít kontaktní prostředky CPDM, o.p.s. Český Krumlov:
Telefon / fax 00420 380 712 427
Telefon: 00420 380 713 042
E.mail: cpdm@icmck.cz nebo icm@icmck.cz


Za realizační štáb projektu "SEARCHING FOR IDENTITY - ČESKÝ KRUMLOV 2004"


Projekt "SEARCHING FOR IDENTITY - ČESKÝ KRUMLOV" je realizován díky podpoře "Programu pro neformální vzdělávání a kulturu Evropské unie MLÁDEŽ", jehož administrátorem v České republice je Česká národní agentura MLÁDEŽ Praha (www.youth.cz).


Vlastimil Kopeček
ředitel CPDM, o.p.s. Český Krumlov

Identity-plakát


Program projektu "SEARCHING FOR IDENTITY ČESKÝ KRUMLOV 2004" po jednotlivých dnech

Neděle 2. května 2004

Postupný příjezd účastníků projektu
Seznamovací hry
Český národní večer

Pondělí 3.května 2004

Úvodní organizační workshop k celému projektu
Poznávací hry
Workshop „Identita“
Úvody do uměleckých workshopů, seznámení s tématy a technikami (po skupinách)
Briefing - vyhodnocení dne
Španělský národní večer

Úterý 4. května 2004

Workshop „Nationality“
Art workshopy
Briefing - hodnocení dne
Bulharský národní večer

Středa 5.května 2004

Návštěva Českého Krumlova (9.30 hodin prohlídka Zámku, 11.00 prohlídka historického centra města)
Net meeting (obrazové a zvukové internetové spojení s ICM Tábor, 11.00 hodin, z pracoviště ICM Český Krumlov)
Art workshopy
Net meeting (obrazové a zvukové internetové propojení s ICM Tábor a EU s německým projektem mládeže "Welcome EU"-Ruhrfestspiele-Recklinghausen, začátek v 16.00 hodin, z pracoviště ICM Český Krumlov)
Briefing - hodnocení dne
Velšský a britský národní večer

Čtvrtek 6.května 2004

Workshop „Religion and beliefs“
Art workshopy
Net meeting (obrazové a zvukové internetové propojení s ICM Tábor, zahájení spojení v 16.00 hodin z ICM ČeskýKrumlov)
Briefing - hodnocení dne
Rumunský národní večer

Pátek 7.května 2004

Workshop „Youth culture, Personal“
Art workshopy
Briefing - hodnocení dne
Italský národní večer

Sobota 8. května 2004

Sjezd Vltavy Českým Krumlovm na raftech a kanoích (9.00 až 12.00 hodin)
Příprava prezentace výsledků projektu (14.00-17.00 hodin)
Happeningová prezentace výsledků projektu (mládežnický klub Bouda CPDM, o.p.s. Český Krumlov, areál Špičák 114, začátek prezentace v 18.00 hodin)za účastí českokrumlovských mládežníků z klubu Bouda. V rámci programu koncertně vystoupí mj. "boudařská" kapela "Caesarovy kanady".
Briefing - hodnocení dne

Neděle 9.května 2004

Návštěva města Tábora (odjezd z Českého Krumoova v 9.00 hodin)
Příprava happeningové prezentace výsledků projektu v Táboře
Happeningová prezentace výsledků projektu v Táboře (Tábor, parkoviště Amber hotelu Palcát Tábor, od 14.00 hodin, v případě špatného počasí vnitřní prostory hotelu Palcát Tábor)
Návrat do Českého Krumlova (ca v 18.30 v ČK)
Záverečné vyhodnocení projektu a slavnostní evropský večer

Pondělí 10. května 2004

Ukončení projektu, odjezdy domů

Informační zpráva z druhého dne projektu "SEARCHING FOR IDENTITY Český Krumlov - 2004

Stručná informace k sobotě (1.květen 2004) a k nedělnímu programu (2. květen 2004)

Část organizačního týmu projektu přijela do Českého Krumlova již v sobotu 1.května 2004 odpoledne.
Tato malá skupinka organizátorů měla za úkol připravit podmínky pro hladký příjezd účastníků a doladit organizační záležitosti projektu.
V neděli 2. května 2004 pak v průběhu odpoledne začaly postupně přijíždět jednotlivé národní mládežnické skupiny.
Jako poslední pak přicestovala do Českého Krumlova španělská skupina, jejíž letadlo mělo na příletu do Prahy zpoždění téměř dvě hodny a do Českého Krumlova se dostala až v neděli ve dvě hodiny v noci.

Tím Španělé přišli o první seznamovací blok a také o český prezentační večer.

A ten byl věru zajímavý. Vedle klasického představení České republiky (teritoriálně-politické informace ad.)bylo "zlatým hřebm večera" podávání tradičních českých jídel, nápojů a pochutin.

Zahraniční hosté tak mohli ochutnat:
-tradiční "knedlo, zelo, vepřo" (ne všem ale chutnalo)
-české domácí klobásky (to šlo)
-olomoucké tvarůžky (ty ale fakt na odbyt moc nešly - pravděpodobně pro svoji klasickou vůni)
-pravou moravskou slivovičku (každý zletilý jenom malou lžičku)
-české pivečko (byla to plzeňská dvanáctka a desítka Gambrinus-na každého malý doušek)
-české tradiční vánoční cukroví a další pochutinky

Poznámka: většina účastníků je věkem nad 18 let a tak jenom někteří mladší museli zůstat pouze u vepřového a tvarůžků.
Nevíme jsetli byli z toho smutní, ale zákon je zákon.

Pondělí 3.května 2004 – první opravdu programový den projektu


(velmi stručná informace)

V dopoledním programu probíhaly seznamovací hry , poté následoval organizační workshop k celému projektu a po obědě workshop zaměřený na téma „hledání identity“ .
Jednotliví účastníci postupně zjišťovali rozdíly nejen mezi národy, ale také postupně poznávali jeden druhého jako osobnost
Po siestě se prostřednictvím her seznamovali s navrženým programem workshopů, rozdělili se do jednotlivých skupin a prožívali první minuty ve světě umění.
Večerní program byl pod taktovkou španělské skupiny , která si připravila prezentaci jejich národní kultury a gastronomie .

English version - Monday 3-rd Mai 2004(reduction)
In the morning program, introduction games are followed by workshop connected with question „Searching for Identity“.
Participants are discovering the differences between the nations and getting know each other as personalities.
After siesta is through the game introducing of each workshop and participants are divided to groups. They are feeling the first minutes of their artistic life.
The evening program is directed by spanish group, which prepared prezentation of their culture and gastonomie.

Připojujeme několik fotografií z průběhu pondělního programu projektu.

Identity - pondělí1 Identity-pondělí2
Identity-pondělí3 identity-pondělí4 Identity-pondělí5 Identity-pondělí6
Identity - pondělí7 Identity - pondělí8 Identity-pondělí9

Informační zpráva z druhého dne projektu "SEARCHING FOR IDENTITY ČESKÝ KRUMLOV - 2004"

Úterý 4. května 2004 - druhý programový den projektu


Dopoledne probíhalo představení národní identity pomocí hry, při které mládežníci zkoušeli uhodnout, co znamenají jednotlivé totemy příslušící dané zemi.
Následovala hra zaměřená na vytvoření všech aspektů, které vyjadřují národní identitu (kultura, společnost, jazyk, chování...).

Odpoledne pokračovaly tématické workschopy ... Na kreslení si vyzkoušeli účastníci "grafity", při práci v sochařské skupině byla snaha zobrazit cizí obličej pomocí hlíny a také vymodelování národního jídla.

V dalších workschopech se vytvářela alternativní hudební skladba pomocí nástrojů z přírodních materiálů.

Při práci v dalším workshopu se využívala příroda k vytvoření netradičních projektů (jablka na třešni a pampelišky na zebře).

Při obědě mohl nezúčastněný pozorovatel pochytit zajímavosti o "národních chutích, ce se týče jídla", a to v případě postoje ke klasickému českému jídlu, kterým k úternímu obědu bylo "knedlo-vepřo-zelo" :
-Bulhaři použíli k ozdobení tatarku a chleba
-Španělé nejedí knedlíky a zelí a také květák (pondělní večeře) není celkově oblíben
-Ostatní byli s knedlíky a vepřovým v pohodě

Večerní program byl věnován Bulharsku. Bulhaři zahájili svůj národní večer dramatickým (divadelním)představením v národních krojích a poté se "mlaďoši" vrhli na typické (z Bulahrska přivezené a z části v Česku upečené) a tradiční jídlo a pití přibližující Bulharsko.

Rozhovory s účastníky a jejich názory


Otázky pro Juana (Columbia/Finsko):
Otázka:Která osoba tě dnes nejvíce ovlivnila a proč?
"Honza (CZ), z toho důvodu, že jsme si povídali.... od prdelek jednotlivých holek až po politické strany."
"Marie (CZ), protože má zajímavý pohled na detaily."
Otázka: Který vedoucí workshopů se ti líbí nejvíc a proč?
"Líbí se mi Marie (CZ), protože má krásné dredy..."

Otázka pro vedoucí:
Jak byste se vyjádřili jednou větou k tomu co tady děláte a proč jste na tomto projektu?
Maria (CZ): Dělám muziku a učím děti a tohle je podobné.
Maruška (CZ): Ráda objevuju dosud neobjevené dimenze světa.
Sára (BE) : Ráda cestuju po celém světě a potkávám hodně jiných a příjemných lidí.


English version (summary)
Tuesday 4-th May 2004 y.


In the morning national identity workshop took place. Through games the youngsters try to imagine, what the national totem of another country mean.

In following game they talked about different aspects connected to national identity (f.e. culture, society, language, behaving...etc).

In the afternoon the workshops continued... in the drawing workshops the participants are trying to do graffiti, in the sculpture group the people blindly modulate the face of another person.

In the other workshops they are creating alternative compositions with natural materials, designing their national natural costumes, and also using nature for building unusual projects as artist (apples in a cherry tree, dandelions on the zebra).

During dinner we could observe one interesting thing, how different nations eat knedlozelovepřo (dumplings with sauer kraut and pork), f.e. Bulgarians are using tatarka and bread, the Spanish hate dumplings and in general sauer kraut is put aside and ignore cauliflower.

At the beginning of the evening the Bulgarian group started their evening with dramatic performances in their national costumes.

Afterwards the young people jumped on the typical Bulgarian food and drinks.

Forografie z programu (výběr) - úterý 4. května 2004Foto úterý 1 Foto úterý2 Foto-úterý4 Foto-úterý3 Foto-uterý5 Foto-úterý6 Foto-úterý7 Foto-úterý8


Každá workshopová skupina si vede deník o své účasti na projektu - zde je ukázka jednoho z deníků:Deník-obal Deník-jména Deník-atmosféra ve skupině Deník-připomínky

Evropský projekt mládeže "SEARCHING FOR IDENTITY ČESKÝ KRUMLOV-2004"

Informace k projektu - středa 5. května 2004


Všechno na stánky nestíháme dávat - takže je zde alespoň něco a tajy fotografie-dole

Rozhovory s účastníky a jejich názory

Několik otázek pro “SPOLEČENSTVO“

1) Co vás sem přivádí?
2) Myslíš, že se dá bez problémů skloubit tolik různých zemí do jednoho projektu?
3) Co si myslíš o tomto projektu?
4) Našel(šla) sis zde nějaké nové přátele?
5) Čím se zabýváš doma?
6) Jak Ti chutná česká kuchyně?
7) Pozoruješ nějaké veliké rozdíly mezi jednotlivými národy?

1) Why did you come here?
2) Do you think that it is quite easy to get together so many groups from different countries at this kind of project?
3) What do you think about this project?
4) Have you met new friends here?
5) What do you do in your country?
6) How do you like Czech cuisine?
7) Have you noticed any great differences between national groups?


Alex – RUMUNSKO
1) Zúčastňovali jsme se spousty výměnných programů a jiných projektů. Dostali jsme kontakty i sem a tak tu...

1) We participated in many interchange and intercultural projects. We got also the information about this project and we are here…

2) Určitě, protože zde poznáme novou a pro nás zatím neznámou kulturu.

2) Sure, because we get to know new and until now unknown culture.

3) Je to velmi zajímavé. Poznáme zde nové lidi a hlavně máme na sebe spoustu času. Jediný problém máme trošku s komunikací.

3) It is very interesting. We meet new friends and we have got a lot of time to know us more closely. The only problem is sometimes communication in English.

4) Ano a chtěli bychom se i nadále vídat.

4)Yes and we want to meet us again.

5) Studuji sociologii. Dále je tu se mnou „inženýrka, právnička, obchodnice a učitel“

5)I study sociology. And now there is with me "Ing., law man, busniss man and teacher"

6) Je to celkem dobré, ale stejně jím raději něco jiného. Ve vaší kuchyni mi chybí zelenina.

6)It is quite good, but anyway I am eating better something else. In your cuisine is missing vegetable.

7) Ne, samozřejmě má každý jinou kulturu, ale jinak jsme všichni „pouze LIDI....“

7) No, of course, everybody has a own culture, but we are anyway "only PEOPLE... "


Maruška – ČESKÁ REPUBLIKA
1) Byla jsem sem přizvána, abych vedla COLOURVISION WORKSHOP.

1) I was introduced here that I could lead COLOURVISION WORKSHOP

2) Jasně, takhle je to OK. Myslím,že tohle je přesně ten stav, jak by to mělo být.

2) Of course, in this way it is OK. I think, that this is the right condition, how it supposed to be.

3) Myslím, že je super, že se něco takového vůbec děje. Spousta nenávisti pramení z pouhé neznalosti a právě díky těmto projektům mají lidi možnost se poznat a vytvořit si svůj vlastní názor na ostatní národy.

3) I think, that it is super, that something like this is happening... A lot of hating springs from poor unknowlindge and just thanks to this project could have people possibility to get to know each other and create their own opinion on other nations.

4) Jo.

4) Yee.

5) Pracuji v sochařském ateliéru, fotím a dělám projekce.

5) I am working in sculpture arelier, I am doing photos and projection.

6) Jo. Je to dobrý, ale nemohla bych to jíst pořád.

6) Yee. It is good, but I could not eat that all the time.

7) Ne. Žádné rozdíly,kromě jazykových, nepozoruji.

7) No. I do not see any differnces except language.


Iva – Bulharsko
1) Přijela jsem se seznámit s novými lidmi a navázat nové kontakty. Dostala jsem se sem díky organizaci „Alternativa“.

1) I came to meet new people and to make new contacts. I came here because of organisation "Alternativa".

2) Ano.

2) Yes.

3) Jsem ráda, že poznám novou kulturu a získám nové zkušenosti.

3) I like, that I get to know new culture and I gain new experience.

4) Ano mnoho. Všichni jsou velice milí. Mám spoustu nových kamarádek.

4) Yes a lot. All people are nice. I have a lot of new friends.

5) Studuji angličtinu.

5) I am studying English

6) Vyzkoušela jsem jí poprvé a moc mi zachutnala.

6) I have tried that first time and I really like it.

7) Lišíme se ve stylu života, ale jsme přeci všichni lidé...:-).

7) We are differnt in style of life, but we are, everybody, "people"... :-)


Tara – Wales
1) Slyšela jsem o tomto projektu díky organizaci „BASEMEMENT YOUTH INFORMATION PROJECT“ z Walesu.

1) I heard about this project thanks to organisation „BASEMEMENT YOUTH INFORMATION PROJECT“ from Walesu.

2) Jsem o tom 100% přesvědčena. Delší dobu již spolu pracuji s mladými lidmi z cizích zemí a vše probíhalo vždy v naprostém pořádku.

2) I am sure about that in 100%. I am working long time with youngters from foreign countries and everything is in total order.

3) Je to tu super, protože jsou tu sympatický lidi a mám možnost naučit se pár slov z cizích řečí.

3) It is super, because they are sympatic people and I have a possibility to learn a little bit of from foreign languages.

4) Jo, docela dost.

4) Yee, quiete enough.

5) Pracuji s mladými lidmi a absolventy. Také vedu různé umělecké a výtvarné kroužky.

5) I am working with young people and absolvents. I lead also different kind of art and creativ workshops.

6) Je to v celku dobré. Jíme to samé co vy, ale nadáváme si to do jednoho talíře...:-)

6) It is quite good. We are eating the same like you, but we are putting that on the plate sepparately... :-)

7) Jsme hodně stejní. Všichni jsme mladí a máme zájem se, řekněme, seznamovat.

7) We are quite similar. All of us are young and we have interest, lets say, to meet.


Fotografie z aktivit projektu - středa 5.května 2004


Středa1 středa2 středa3 středa4 středa5 středa6 středa7 středa8 středa9

Evropský projekt mládeže "SEARCHING FOR IDENTITY ČESKÝ KRUMLOV - 2004"

Informace z programu projektu - čtvrtek 7. května 2004

(zatím anglický text a fotografie + ukázka z deníku jedné z dalších mládežnických skupin)


All day was raining... it is really important, because we had to stay all day at home. At the morning Annika and Sara prepared RELIGION AND BELIEVES WORKSHOP.

People tried to discuss about their own feelings about this topic and tried to understand each other.

They prepared an AUCTION OF VALUES to see, what is the most important for group of people.

They had to choose between „Authentic world“, money, security, health, love, friendship, etc. But the most interesting was Honza and David performance... it was a terrorist attack on

Juan and rest of the people must decided if they prefer they own VALUES or alive of PERSON.

For all group it was a big shock, but they choose a life of Juan... it was still raining... artistic workshop we prepared inside the building. Maruška´s group made MANDALA by using colorful grains.

The final view was really amazing. David´s group prepared “alive sculptures”.

People performed by themselves figures (f.e. Statue of Victory, Fisherman, Tennis player,... etc.) Everybody could show it all around the building. In the same time PIO´s group was preparing “stone picture” about landscapes of their countries... f.e.

Christian paint Italian mountains, Ruben prepared map of Galicia... It was still raining ... we ate lunch in talking about everything, what happened in this day.

On the end of the day Romanian group prepared a traditional evening. It was a slide show of his country with beautiful pictures and traditional music.

We could try wine and very strong plum’s vodka and 4 kinds of cheese... it stopped of the raining at 3 a.m. in the morning.

Fotografie z programu projektu - čtvrtek 7. května 2004


čtvrtek1 čtvrtek2 čtvrtek3 čtvrtek4 čtvrtek5 čtvrtek6 čtvrtek7

Ukázka z deníku jedné z dalších mládežnických skupin projektu


deník2-obal deník2-diary deník2-jména deník2-šestýkvěten1 deník2-šestýkvěten2 deník2-šestýkvěten3

Evropský projekt mládeže "SEARCHING FOR IDENTITY ČESKÝ KRUMLOV - 2004"

Informace z programu projektu - pátek 7. května 2004

Páteční ranní workshop připravený Sarou a Annikou se týkal mádežniské kultury a osobní identity. Začalo se pracovat s jednoduchým dotazníkem, po jehož vyplnění měli účastníci najít osoby se stejnými, nebo podobnými odpověďmi. Tím se zformovali do jakýchsi fiktivních subkultur ve ketrých následovala diskuse o tom, co je jim společné a výroba prezentace této subkultury.

Další krátké cvičení bylo založeno na napodobování jendoho druhým při čemž bylo třeba rozpoznat kdo je kým napodobován.

Poslední částí pátečního dopoledne bylo lehce meditační. Upřostřed místnosti bylo asi 10 svíček, polovina z nich bylazapálená, polovina ne. Lidé mohli mluvit o pozitivních a negativních stránkách své osobnosti a buď zapálit, nebo zhasnout jednu svíčku. Mohli mluvit o čemkoli.

Po obědě tradičně následovaly umělecké workshopy, které se nesly v duchu příprav na sobotní a nedělní prezentace. Celkově lze říci, že skupiny již velice dobře pracovaly a bylo možno ponořit se do hlubších témat a technik.

Po večeři byl ještě čas na zhodnocení dosavadního průběhu, neboť se uzavřela hlavní část programu, v sobotu a v neděli budou už jen prezentae.

Večerní program obstarala italská skupina, která připravila vtipný poznávací test i Itálii a v jejích gastronomických specialitách se vyjímala především typická italská pizza.Informace z programu projektu - sobota 8. května 2004

Po drobném váhání způsobeném ne příliš jasnými povětrnostními podmínkami jsme vyrazili na raftech skrz Krumlov. Lidé byli rozděleni do skupin, dostali pádla a vesty a jelo se. Bylo opravdu hodně vody, na Lipně vypouštěli nějaké velké objemy. Naše milé kuchařky, zkušené vodačky, vyrazili kupředu na kanoi s tím, že povedou ostatní. Na prvním jezu se však situace změnila. Včechny rafty plné začátečníků úspěšně jez překonaly, ale holky na kanoi se cvakly. Po této příhodě ještě pokračovai dál, ale když se tjim totéž přihodilo i na jezu pod zámkem, kde se údajně málem utopily, tak již nejely dál a zkřehlé se vydaly přes krumlov pěšky. Rafty vesele uháněly dál a bez větších potíží a za všeobecného veselí se dostaly k cíli. Ti, kteří zpočátku s raftingem váhali si nakonec výpravu pochvalovali jako skvělý zážitek.

Odpoledne jsme se již začali přesouvat do Boudy a připravovali jsme večerní prezentaci. Instalace proběhla úspěšne, na čas dorazila i místní kapela Caesarovy kanady a mohlo se začít. Po krátkém úvodu a představení, které obstarala Sara s Honzou zahrála krumlovská kapela svůj punkrockový nářez. Pro Caesarovy kanady to bylo první vystoupení před mezinárodním publikem a hned velku úspěšné. Především temperamentní jižní národy se rychle chytily na punkový groove kapely. Poté přišly na řadu prezentace jednotlivých workshopů. Skupina bodyartu připravila alobalovou performaci, zvukový workshop předvedl textové, zvukové a hudební kompozice, výtvarné workshopy vystavovaly výsledky práce za celý týden včetně fotografií zhotovených one-use fotoaparátem. Dostalo se i na fireshow a na velkoplošné promítání digitálních snímků zhotovených dokumentační skupinou. Následovala volná zábava místy s tancem. Večer to byl velice příjemný a bylo cítit, že skupina se již opravdu poznala a funguje jako celek.Informace z programu projektu - neděle 9. května 2004

V neděli jsme hned po snídani vyrazili do Tábora. Po náročném sobotním programu nebylo možné dodržet předem domluvený termín odjezdu a tak došlo ke drobnému zpoždění. Do Tábora jsem přijeli asi v půl dvanácté, takže jsem již nestihli návštěvu muzea naplánovanou na 11 hodin. Nikomu to ale zas tak nevadilo, nálada v kolektivu byla spíše relaxační. Po společném obědě v hotelu Palcát a malých organizačních nedorozuměních jsme začali vybalovat prezentaci. Původně se vše mělo odehrát před hotelem, ale usnesli jsme se, že to nebude nejvhodnější řešení a proto jsme žačali naplňovat velký sál hotelu Palcát. Když jsme dokončili zjednodušenou instalaci a jaksi oficiálně zahájili prezentaci pro několik příchozích, nebylo v podstatě moc co dál dělat, takže se někteří vydali na prohlídku města. Jiní si prohlíželi promítané fotografie a občas někdo hrál na bubny, didgeridoo, housle aj. Okolo páté hodiny jsme vše zase sbalili a přistaveným autobusem jsem se vrátili do Krumlova.

Večer byl v plánu závěrečný večírek, který se nakonec odehrál zčásti uvnitř v hlavní místnosti a zčásti venku u ohně, kde mezinárodní účastníci dostali kurz opékání špekáčků a vyslechli si některé klasické kotlíkářské songy. Večírek byl důstojným zakončením celého týdne a přesně vystihoval uvolňenou přátelskou atmosféru, která vládla po celou dobu pobytu.Informace z programu projektu - pondělí 10. května 2004

V pondělí nezbylo než uklidit ubytovnu a vydat se na cestu domů. Za lehkého stresu způsobeného velkým počtem účastníků a malým počtem přepravních vozidel byli účastníci dopraveni na nádraží. Většina jich odjížděla společně a nejdojemnější chvíle loučení prý nastaly až v Č. Budějovicích, kdy se skupina rozdělila podle národů a vydala se do různých evropských koutů. Všichni snad šťastně dojeli domů se silnými dojmy, novými zkušenostmi a užitečným poznáním.


Fotogalerie


alobal Arnošt Elena fireshow
italian-evening loď výroba lodí mandala
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.011 s