Dnes je středa 12. června 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Organizace spojených národů - OSN


Spojené národy jsou organizací nezávislých zemí, které se dobrovolně spojily, aby usilovaly o světový mír, hospodářský a sociální pokrok. K dnešnímu dni čítá 185 členů oproti 51 původním.

Založení:
Myšlenka založení OSN se zrodila během 2. světové války,kdy země, jež přispěly k jejímu konci se dohodly na vzniku organizace, která by měla zaručit trvalý mír a zabránit případným dalším válečným konfliktům.

Postupný vznik OSN:
-14.srpna 1941 oznámili prezident Spojených států Franklin D. Roosvelt a britský premiér Winston Churchill plán na světový mír, který nazvali "Atlantická Charta"
-1.ledna 1942 se ve washingtonu sešli zástupci 26 zemí a podepsali Deklaraci Spojených národů; součastně se zavázali, že dosáhnou vítězství ve válce a přijali Atlantickou Chartu
-v říjnu 1943 vzniká Moskevská deklarace, která je úmluvou Číny, Sovětského svazu, Velké Británie a USA. Jejím cílem je udržení míru, jakmile válka zkončí.
-na podzim roku 1944 byly na konferenci ve Washingtonu schváleny první přesné plány pro mezinárodní organizaci.
-v únoru 1945 se na konferenci v Jaltě sešli americký prezident Roosvelt, britský premiér Churchill a sovětský vůdce Stalin. Rozhodli zde o systému hlasování Rady bezpečnosti a o konání konference v San Francisku.
-25.dubna 1945 se konala konference v San Francisku; zúčastnili se jí zástupci 50 zemí, kteří 26.června jednomyslně schválili Chartu OSN a zákony nového Mezinárodního soudního dvora.
- k 24.říjnu 1945 se datuje oficiální vznik OSN. Většina zakládajících zemí uznala a podepsala Chartu OSN.

Sídlo a struktura OSN:

Sídlo OSN:
Sídlem OSN je New York v USA. Pozemky, na nichž se budovy OSN nacházejí, jsou mezinárodní zónou. Organizace spojených národů má svou vlastní bezpečnostní složku, která tyto prostory hlídá, vlastní vlajku a vydává své poštovní známky.

Struktura OSN:
OSN vyvíjí činnost po celém světě a činí tak prostřednictvím šesti orgánů, jimiž jsou:
-VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ (ústřední orgán OSN)
-RADA BEZPEČNOSTI (hlavní ochránce světového míru)
-HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA (zabývá se hospodářskými problémy a rozvojem)
-PORUČENSKÁ RADA (stará se o situaci v nesvobodných a nesamosprávných územích)
-MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR (vydává soudní rozhodnutí ve sporech států nikoliv jednotlivců)
-SEKRETARIÁT (příprava podkladových informací k nejrůznějším problémům, které ostatní orgány OSN řeší)

Všechny tyto orgány sídlí v New Yorku, s vyjímkou Mezinárodního soudu, který má sídlo v Nizozemském Haagu. Do OSN spadá dalších 14 organizací, kterým se říká oborné organizace. Ty se zabývají rozličnými oblastmi, jako je například zdraví, zemědělství,...atd.

V čele OSN je "generální tajemník", který je navrhován Radou bezpečnosti a později schválen Valným shromážděním. V historii prošlo Organizací spojených národů šest generálních tajemníků:

1946-1952 Trygve Lie
1953-1961 Dag Hammarskjöld
1961-1971 U Thant
1972-1981 Kurt Waldheim
1982-1991 Javier Perez de Cuéllar
1992-1996 Butrus Butrus-Ghálí součastným generálním tajemníkem OSN je od roku 1997 Kofi Annan


Zdroj informace: Tištěné materiály ICM

Informace na internetu:
www.un.org - oficiální webové stránky OSN
www.unicprague.cz - informační centrum OSN v Praze
http://www.zemepis.com/osn.php
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.014 s