Dnes je pondělí 22. července 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Co vlastně jsou K-centra?


Kontaktní centra nabízí obvykle výměnný program, informace o „bezpečném“ užívání drog, základní zdravotní ošetření. Klient má zpravidla možnost využít služby „kontaktní místnosti“ (pobyt v prostorách KC stanovený na cca 1 - 2 hodiny, kdy může hovořit s pracovníky KC, získat informace, případně si dát třeba čaj nebo polévku nebo se osprchovat, vyprat prádlo, pokud toto kontaktní centrum nabízí apod.). Další možností je poradenství v případě sociálních potíží, zájmu o léčbu, motivační trénink před léčbou (informace o léčbě, podmínkách, příprava na léčbu), zprostředkování léčby… Poradenství už zpravidla probíhá mimo služby „kontaktní místnosti“ a také už nebývá anonymní.

Obvykle nabízí i poradenství pro rodiče a blízké uživatelů drog, případně rodičovské skupiny (podpůrná skupinová setkání pro rodiče klientů, kteří užívají drogy) a poskytuje informace.

Některá centra nabízí i motivační skupinu (informační a podpůrná setkávání klientů, kteří mají zájem o léčbu). Někdy je v rámci služeb kontakních center nebo terénních programů i práce se závislými klienty ve vazbách či výkonu trestu, které mají směřovat k tomu, aby se klientovi dostalo adekvátní právní pomoci a aby byl informován.


Existují i další nízkoprahová zařízení, která nejsou specificky zaměřená na uživatele drog, například pro lidi bez přístřeší nebo pro ty, kteří se živí prostitucí.

Zajímavé odkazy:


Česká asociace streetwork - http://www.streetwork.cz/
Charitativní organizace Naděje - http://www.nadeje.cz/
La - Strada - organizace zabývající se prevencí obchodu se ženami -http://www.strada.cz/
Rozkoš bez rizika - prevence a léčba sexuálně přenosných chorob -http://www.rozkosbezrizika.cz/
Bílý kruh bezpečí - http://www.bkb.cz/index.php
SANANIM - http://www.sananim.cz/
DROP IN - http://www.dropin.cz/


Kdo dokáže pomoci


AT poradna Ambulantní zařízení (zpravidla státní) poskytující poradenství v oblasti závislostí na alkolholu, nealkoholových drogách a automatech.
Probační pracovník- Probační pracovník je sociální pracovník zaměstnaný soudem, který poskytuje psychosociální služby v rámci trestního řízení, zejména v oblasti tzv. alternativních trestů. Probační pracovníci pracují s mladistvými i dospělými pachateli trestných činů.
Terénní programy- Jsou zaměřeny na vyhledávání a kontaktování skryté populace uživatelů drog. Jedná se o výměnu injekčního náčiní, distribuci informačních materiálů, základní poradenství a další služby. Některé terénní programy fungují v rámci kontaktních center.
Detoxifikační jednotka- Zpravidla odborné oddělení nemocnice nebo psychiatrické kliniky. Detoxifikace je léčení odvykacího syndromu, abstinenčních příznaků spojených s přerušením užívání návykové látky.
Kontaktní centrum- Nízkoprahové zařízení, které nabízí zpravidla tyto služby: výměna stříkaček a jehel, hygienický a potravinový servis, ambulantní péči, zprostředkování léčby a motivační trénink před léčbou, poradenství.
Stacionář- Ambulantní zařízení s denním režimem, bez hospitalizace. Nabízí spektrum psychoterapeutických, zdravotnických a sociálních služeb včetně poradenství. Léčba zpravidla v délce 3-4 měsíce.
Psychiatrická léčebna -Zdravotnické zařízení, které v rámci služeb poskytuje také ústavní léčbu pro osoby závislé na návykových látkách. Lůžková (residenční) léčba probíhá na samostatných odděleních psychiatrických léčeben a klinik, popř. je provozována v rámci samostatných zdravotnických zařízení v délce trvání 5 - 14 týdnů.
Terapeutická komunita- Specializované zařízení zaměřené na léčbu, resocializaci a sociální rehabilitaci osob závislých na nealkoholových drogách. Střednědobá nebo dlouhodobá léčba.
Doléčovací centrum- Socioterapeuticky orientované pracoviště zajišťující následnou péči pro osoby závislé na návykových látkách. Toto zařízení je určeno pro klienty s předchozí ukončenou léčbou. Protidrogový koordinátor Pracovník zpravidla okresního úřadu, který je zodpovědný za realizaci protidrogové politiky v daném regionu.
Anonymní alkoholici- Svépomocné skupiny osob s vlastní zkušeností se závislostí na návykových látkách.


Koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje na období 2009-2011
Prevence, poradenství, léčba

Streetwork města Český Krumlov, Kaplice a Větřní - kcentrum@icmck.cz

Streetwork a poradna v roce 2008


Léčebna závislostí - Červený dvůr -http://cervenydvur.cz/?page_id=43ú

Klinický psycholog pro děti a mládež PhDr. Zdeňka Šírková: tel.: 380 712 106

Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice - pobočka Český Krumlov: tel.: 380 711 505, 602 325 693, www.pppcb.cz , poradna.krumlov@pppcb.cz
Protidrogový koordinátoři v ČR


DIS - drogový informační server - http://www.drogy.net/databaze-kontaktu/

Jihočeský kraj - Krajský protidrogový koordinátor
Kontakt: České Budějovice, U zimního stadionu 1952/2
tel.: +420 386 720 649 , nerud@kraj-jihocesky.cz

DIS -drogový informační server

http://www.drogy.net/databaze-kontaktu/ - databáze kontaktů - ilegální drogy - léčba


TERAPEUTICKÉ KOMUNITY


SANANIM, Praha 13, Ovčí hájek 2549/64A
Kontakt: tel.: +420 284 822 872 , http://www.sananim.cz/ , office@sananim.cz

Terapeutická komunita Magdaléna
(Střední čechy), Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56
Kontakt: tel.: +420 318 599 125 , magdalena.ops@iol.cz

Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi
(Severní Čechy), Chrastava, Nová Ves 55
Kontakt:tel.: +420 485 146 988, http://advaitaliberec.cz/terapeuticka-komunita/ , komunita@advaitaliberec.cz

Terapeutická komunita White Light I.
(Severní Čechy)Mukařov, pošta Úštěk, Mukařov 53
Kontakt:tel.: +420 416 797 069, 602 145 461, tk@whitelight1.cz

Teen Challenge Plzeň, Terapeutická komunita Černošín
(Západní Čechy) Černošín, 1. Máje 20
Kontakt: tel.: +420 374 692 029, 777 621 395, http://www.teenchallenge.cz , cernosin@teenchallenge.cz

Terapeutická komunita Medvědí kámen
(Západní Čechy) Houstoň, Rybník 77
Kontakt:tel.: +420 379 496 687

Útočiště, občanské sdružení
(Západní Čechy)Sokolov, Brněnská 486
Kontakt:tel.: +420 352 673 235

Terapeutická komunita Karlov SANANIM
(Jižní Čechy) Čimelice, Karlov 3
Kontakt:tel.: +420 382 229 655 , http://www.sananim.cz , karlov@sananim.cz

Terapeutická komunita Němčice SANANIM
(Jižní Čechy) Němčice u Volyně, Zámek 1
Kontakt:tel.: +420 383 396 120 , http://www.sananim.cz , nemcice@sananim.cz

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn
(Jižní Čechy)Dačice, Kostelní Vydří 64
Kontakt:tel.: +420 384 420 172, http://podaneruce.cz , komunita@podaneruce.cz

Terapeutická komunita Fides
(Severní Morava), Bílá Voda u Javorníka, Bílá Voda u Javorníka
Kontakt:tel.: +420 584 414 156 , pl.bilavoda@ova.pvnet.cz

Terapeutická komunita pro drogově závislé Pastor Bonus
(Severní Morava) Světlá Hora - Podlesí, č.p. 20
Kontakt:tel.: +420 554 725 322 ; 602 743 842 , http://pastorbonus.webpark.cz , pastorbonus@iol.cz

Krok
(Jižní Morava), Kyjov, Komenského 2124
Kontakt:tel.: +420 518 616 801, http://www.krokkyjov.unas.cz , krok_os@seznam.cz

Terapeutická komunita Sejřek
(Jižní Morava) Nedvědice, Sejřek 13
Kontakt:tel.: +420 566 566 039 ; 608 816 719, http://www.kolping.cz , tksejrek@kolping.cz


Aktualizace: 12.1.2010, Jana PeňákováSponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.015 s