Dnes je pondělí 22. července 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

REGION PRACHATICERegion Prachatice (Prachaticko) se nachází v jihozápadní části Jihočeského kraje. Západní část okresu sousedí s regionem Klatovy (Plzeňský kraj), severní část s regionem Strakonice. Na východní straně má společnou hranici s regionem České Budějovice, na jihovýchodě pak s regionem Český Krumlov. Na jihu sousedí Prachaticko v oblasti Nové Pece a Třístoličníku krátkou hranicí s Rakouskem a na jihozápadě tvoří hřebeny Šumavy přirozenou hranici se Spolkovou republikou Německo.
Větší část regionu tvoří podhorská vrchovina, která v pohraniční oblasti přechází v horské pásmo Šu¬mavy. Nejvýznamnější šumavskou řekou je Vltava. Pramení na východním svahu Černé hory v nadmořské výšce 1 162 m a délka jejího toku na území Šumavy přesahuje 120 km. Pod Novou Pecí se vlévá do Lipenské vodní nádrže. Další významnou řekou je Blanice, která je nad obcí Husinec přehrazena Husineckou přehradou. Oblast Netolicka je známa četnými rybníky.
Z hlediska životního prostředí patří Prachaticko mezi nejméně znečištěné oblasti v České republice. Snaha o zachování přírodního prostředí se odrazila ve zřízení Národního parku Šumava a chráněné krajinné oblasti Šumava.
Poloha a charakter regionu Prachaticko v podhorské a horské oblasti, se stále ještě relativně čistým ovzduším, velkými lesními plochami a klidem, vytvářejí příznivé podmínky pro rekreaci. Především pro pěší turistiku a cykloturistiku, návštěvy kulturních památek a přírodních pozoruhodností.
Na některých úsecích vodních toků (Vltava od Horní Vltavice až po Novou Pec, částečně i Blanice) lze provozovat i vodní turistiku. V zimním období jsou zde velmi dobré podmínky pro lyžařskou turistiku i rekreační sjezdové lyžování (Stachy, Zadov, Nové Hutě, Kvilda, Kubova Huť, Borová Lada).
Městskou památkovou rezervací je historické centrum města Prachatic, kde se nachází celá řada historických pamětihodností se vztahem k Janu Husovi a Solné stezce.
Silniční síť v okrese je poměrně hustá. Nejdůležitější silnice I. třídy prochází regionem od státní hranice (Strážný) směrem na Vimperk, Strakonice a Prahu. Prachatickem prochází železniční trať Čičenice – Prachatice – Volary, dále pak Strakonice – Vimperk – Volary s pokračováním na Kájov – Český Krumlov – České Budějovice. Tato trať má odbočku z Černého Kříže na Stožec a Nové Údolí. Trať místního významu vede z Netolic do Dívčic s napojením na hlavní trať Plzeň – České Budějovice, stejně jako obě předchozí tratě.
Tipy na výlety:


MEDVĚDÍ STEZKA
Naučná přírodní stezka s velkým množstvím skalních útvarů (viklan, kaple, kostky...). Stezka začíná u obce Ovesná a směřuje na Volary. Je dlouhá 14 km a prochází v okolí Schwarzenberského kanálu.
VĚNEC
Skalnatý vrch u Čkyně s částí pravěké pevnosti.
ŽIŽKOVA SKÁLA
Vypreparovaný křemenný val v Prachaticích.
LŠTĚNÍ, POLEDNÍ
Soustava rašeliništních luk s výskytem chráněných rostlin.
BLANICE
Řeka s dochovanými rýžovnickými sejpy, cenná vodní rašelinná a lesní společenstva, evropsky významná fauna.
SUDSLAVICKÁ LÍPA
600 let starý, státem chráněný strom.
VLTAVSKÝ LUH
Unikátní celek přirozených mokřadů, součást chráněného území Mrtvý luh, viditelný z vodácké lodní trasy.
SOUMARSKÝ MOST - Nová Pec
CHALUPÁŘSKÁ SLAŤ
Rašelinné jezírko, největší v České republice.
KAMENNÉ MOŘE
Tvořené balvany, cestou k Plešnému jezeru
JEZERNÍ STĚNA
Cca 300 metrů vysoká skalní stěna u Plešného jezera.
BOUBÍNSKÝ PRALES
CHURÁŇOV
S okružní naučnou stezkou ve známém zimním středisku Zadov-Churáňov. Trasa s délkou 7 km je vhodná pro pěší i lyžařskou turistiku.
JAVORNÍK
Vrch s Klostermannovou rozhlednou (1938, 1.066 m.n.m.) se dvěma okruhy naučné stezky (7 a 11 km), trasa je vhodná pro pěší turistiku v období bez sněhové pokrývky.
LIBÍN
Vyhlídková rozhledna u Prachatic (1.096 m.n.m.)
MÁŘSKÝ VRCH
Rozhledna (907 m.n.m.)
TŘÍSTOLIČNÍK
Rozhledna s výhledem do Bavorska i Čech (1.302 m.n.m)
POMNÍK ADALBERTA STIFTERA
Obelisk věnovaný básníku Šumavy Adalbertu Stifterovi (1805 - 1868), rodáku z Horní Plané. Umístěn na temeni skalní stěny nad Plešným jezerem s vyhlídkou
BUČINA
Nejvýše položená osada na české straně Šumavy (1.136 m.n.m.)
HOCHSTEIN
Skalní útvar s vrcholovým křížem a vyhlídkou na českou část Šumavy (1.332 m.n.m)
JOHNŮV KÁMEN
Trojhran s výhledem na rozhraní Zátoně, Kubovy Hutě a Včelné. Název nese podle jména knížecího lesmistra Josefa Johna.
POD VYHLÍDKOU
První školní přírodní rezervace v okolí Prachatic (v roce 1997 oslavila 30 let svého vzniku). Možnosti výukových programů v terénu.
SCHWARZENBERSKÝ KANÁL
Plavební kanál dlouhý cca 45 km, který byl vystavěn v letech 1789 až 1822 a sloužil k plavení dřeva z nepřístupných šumavských lesů až do Vídně. Dnes je považován za technickou památku středoevropského významu. Souběžně s ním vede řada turistických cest a naučných okruhů.
KUBOVA HUŤ
Místo nejvýše položené železniční stanice v České republice (995 m.n.m.)
PLECHÝ
Nejvyšší hora české Šumavy (1378m)
STACHY
Mykologická (houbová) rezervace na náměstí ve Stachách (hřib kovář)
CHALUPÁŘSKÁ SLAŤ
Nedaleko Borových Lad, s krásným jezírkem s plovoucími ostrůvky.
JEZERNÍ SLAŤ
35 ha, nedaleko Kvildy, s vyhlídkovou věží
CHLÍSTOV
670 let stará tzv. Husova lípa s obvodem kmene 10 metrů
STOŽEC
Stožecká hora (Stožecká skála) s dřevěnou kaplí Panny Marie
SVATÁ MAGDALÉNA
Lokalita u Zbytin, kde stávala sklárna a kaple (později přestavěna na kostel sv. Máří Magdalény)
PRACHATICE
Městská památková rezervace, unikátní fasády renesančních domů, dochované části městského opevnění, přírodní rezervace, městské muzeum, muzeum paličkované krajky, kulturní centrum O.H.Hajeka, galerie Dolní brána
NETOLICE
Jedno z nejstarších českých měst, dva kostely, památková zóna, muzeum JUDr. O. Kudrny, keltské hradiště Na Jánu, v těsné blízkosti se nachází renesanční zámek Kratochvíle vystavěný v letech 1583 - 1589 pro Viléma z Rožmberka a poutní místo Lomec, turistická trasa „Historická krajina Netolicka“
VOLARY
Šumavské město s roubenými domy alpského typu, památník obětem pochodu smrti
HUSINEC
Rodný dům Mistra Jana Husa, poblíž Husova skála a údolní přehrada na řece
VLACHOVO BŘEZÍ
Barokní kostel, židovský hřbitov, stavby lidového baroka
LIBOTYNĚ, DVORY, LHENICE
Architektura selského lidového baroka (Jakub Bursa)
HUS
Zřícenina gotického hradu založeného v roce 1341
OSULE
Zbytky gotického hradu Bruna z Vitějovic (13. století)
BUDKOV
Původně tvrz ze 16. století, dnes součást hospodářského stavení
KUNŽVART
Hrad u Strážného
DRSLAVICE
Pozdně gotická tvrz přestavěná v r. 1771 na sýpku, nyní postupně rekonstruovaná do původní podoby
VIMPERK
Hrad založený ve 13. století, muzeum skla
KRATOCHVÍLE
Zámek vystavěný v letech 1583 - 1589 pro Viléma z Rožmberka
GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Dolní brána 25, Prachatice, tel.: +420 388 318 612
PRACHATICKÉ MUZEUM
Prachatice, tel.: +420 388 311 419
ARKÁDY STARÉ RADNICE
Prachatice, tel.: + 420 388 312 563
KINOKAVÁRNA
Hotel Park, Prachatice, tel.: + 420 388 310 773
MUZEUM PALIČKOVANÉ KRAJKY A ATELIÉR HANA
Prachatice, tel.: +420 388 311 313
KULTURNÍ CENTRUM OTTO HERBERTA HAJEKA
Prachatice, tel.: +420 388 310 280
LETNÍ KINO
Prachatice, tel.: +420 388 317 360
SKLÁŘSKÉ MUZEUM
Lenora, tel.: +420 388 438 804
VOLARSKÉ MUZEUM
Volary, tel.: +420 388 333 259
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Vimperk, tel.: +420 388 413 800
PLAVECKÝ BAZÉN
Prachatice, tel.: +420 388 316 785
ALBATROS
Sportovně relaxační centrum, Prachatice, tel.: +420 388 311 245
PLAVECKÝ BAZÉN
Volary, tel.: +420 388 333 009
SKI CLUB ŠUMAVA
Volary, tel.: + 420 723 510 041
SPORTOVNÍ HALA
Netolice, tel.: +420 388 324 315
ZIMNÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA
České Žleby, Hájná Hora, Horní Vltavice, Javorník, Kubova Huť, Kvilda, Libín – Libínské Sedlo, Nové Hutě, Popelná, Rohanov, Stožec, Strážný, Zadov-Churáňov


Přehled informačních míst:

Informační centrum Prachatice
Velké náměstí 1, 383 01 Prachatice, tel.: +420 388 312 563, icentrum@prachatice-info.cz , www.prachatice.cz

Informační centrum Netolíce (Muzeum JUDr. Otakara Kudrny)
Mírové náměstí 248, 384 11 Netolice, tel.: +420 388 324 251, info@netolice.cz , www.netolice.cz

Turistické informační středisko Vimperk
Nám. Svobody 42, 385 01 Vimperk, tel.: +420 388 411 894, +420 388 414 822
infocentrum@mesto.vimperk.cz , www.mestovimperk.cz , www.info.vimperk.cz

Infocentrum Horská Kvilda (sezónní provoz)
Horská Kvilda 40, PSČ 385 01 Vimperk, tel.: +420 388 435 555, +420 731 530 388
info@horskakvilda.eu , www.horskakvilda.eu/is/info.htm , www.infocentrum-horska-kvilda.cz

Infocentrum Nová Pec (sezónní provoz)
384 62 Nová Pec, tel.: +420 388 336 093,
asktic@tiscali.cz , www.lipensko.cz/novapec

Informační středisko NP Šumava Stožec a středisko ekologické výchovy
384 44 Stožec 68, tel.: +420 388 335 014 , isstozec@npsumava.cz , www.npsumava.cz

Informační středisko NP Šumava České Žleby
tel.: +420 388 335 208, isstozec@npsumava.cz , www.np.sumava.cz

Informační středisko NP Šumava Kvilda
384 93 Kvilda 14, tel.: +420 388 435 544, iskvilda@npsumava.cz , www.npsumava.cz

Informační středisko NP Šumava Idina Pila
Osada Kaplice u Zátoně pod Boubínem, tel.: +420 388 436 216

Informační středisko NP Šumava Svinná Lada
Svinná Lada 21, 384 93 Kvilda, tel.: +420 388 434 180, isslada@npsumava.cz , www.npsumava.cz

Infocentrum Vlachovo Březí
Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí, tel.: +420 388 320 055 icko@mikroregionvb.cz , www.mikroregionvb.cz/vlachovobreziOdkazy na weby:


Prachatice - www.prachatice.cz
Vimperk - www.mestovimperk.cz
Netolice - www.netolice.cz
Volary - www.mestovolary.cz
Kvilda - www.sumava.net/kvilda/ou
Informační portál pro turisty - www.vyletnik.cz , www.jiznicechy.org/cz
Informace o Šumavě - www.sumava.cz , www.sumavanet.cz
Národní park Šumava - www.npsumava.cz
Informace pro lyžaře – www.lyzovani.cz , www.skinet.cz


Přehled důležitých kontaktů:


A) KONTAKTY NA KRIZOVÉ INSTITUCEZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - tísňová linka tel. 155
Rychlá lékařská pomoc
PRACHATICE, Slunečná 932, 383 01 Prachatice, tel. +420 388 311 074
VIMPERK, Špidrova 117, 385 01 Vimperk, tel. +420 388 402 720, +420 412 241
Nemocnice
Nemocnice Prachatice, a.s. Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice, tel. +420 388 600 111, +420 388 382 911
Nemocnice Vimperk, o.p.s., Obora 317 (Pivovarská ul.), 385 01 Vimperk, tel. +420 388 400 100, +420 388 400 122, www.nemocnice-vimperk.org


POLICIE
Policie ČR - tísňová linka 158
Obvodní oddělení
Prachatice, Pivovarská 4, 383 01 Prachatice, tel.: +420 388 424 111
Vimperk, 1. máje 195, 385 01 Vimperk, tel.: +420 388 411 067

Městská policie - tísňová linka 156
Prachatice, Velké náměstí 11, 383 01 Prachatice, tel.: +420 388 311 033
Vimperk, Kaplířova 65, 385 01 Vimperk, tel.: +420 388 414 365

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR - tísňová linka 150
Hasičské záchranné stanice
Prachatice, Slunečná 932, 383 01 Prachatice, tel. +420 388 313 831
Vimperk, Špidrova 107, 385 01 Vimperk, tel. +420 388 412 233

HORSKÁ SLUŽBA
Horská služba Zadov, tel.: +420 388 428 196, +420 602 142 233, +420 602 142 234
Horská služba Plešné jezero, tel.: +420 388 336 202, +420 602 142 235
Horská služba Kubova Huť (pouze So a Ne), tel.: +420 388 436 312
Horská služba Kvilda (pouze zimní sezóna), tel.: +420 388 428 193


B)DALŠÍ KONTAKTYDopravní spojení ČD - tel.: +420 388 411 240
Dopravní spojení ČSAD - tel.: +420 388 412 245 , +420 388 411 779
Krizové služby pro motoristy - tel.: 1240
Aktualizace: 23.1.2008, Jana Peňáková


Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.01 s