Dnes je pondělí 22. července 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

REGION ČESKÝ KRUMLOV


Region Český Krumlov je typicky příhraničním regionem, který leží v nejjižnějším cípu České republiky. Jeho jihozápadní, jižní a jihovýchodní hranice je tvořena státní hranicí s Rakouskem, na severu a severovýchodě sousedí s regionem České Budějovice, na severozápadě s regionem Prachatice.
Českokrumlovský region patří z hlediska přírodních podmínek k územím velmi pestrým, ať už jde o územní členitost, geologickou stavbu, klima nebo bohatství flóry a fauny.Téměř celé území je součástí Šumavy a v jihovýchodní části regionu pak Novohradských hor. Mezi nejvýznamnější vrchovinné celky patří Krumlovská vrchovina, Prachatická vrchovina a oblast Blanského lesa, která již dosahuje horských poloh.
Nejvýznamnějším vodním tokem, který odvodňuje téměř celé území regionu je řeka Vltava. Na řece Vltavě se nachází údolní nádrž Lipno. Je největší vodní nádrží v celé České republice. Lipno a jeho okolí se staly vyhledávaným střediskem letní i zimní rekreace. V lyžařském areálu Kramolín jsou dobré podmínky pro sjezdové lyžování a jsou zde i běžecké tratě s pěkným výhledem na Šumavu. Velmi oblíbenými se v současné době stávají cyklostezky, které jsou svou polohou na rozhraní tří zemí - Čech, Rakouska a Spolkové republiky Německo předurčeny k rozvoji cykloturistiky na mezinárodních trasách. Další přehradou je nevelká údolní nádrž Soběnov. Na části území regionu se nachází Národní park a Chráněná krajinná oblast Šumava, Chráněná krajinná oblast Blanský les a již řadu let je navrženo vyhlášení krajinné oblasti Novohradské hory. Síť chráněných území je doplněna více než 40 přírodními rezervacemi a památkami např. Čertova stěna, Luč, Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce, Dívčí Kámen, Holubovské Hadce, Jaronínská Bučina, Velká Niva. Nejstarším chráněným územím v České republice s vysokou přírodovědnou hodnotou je Žofínský prales založený roku 1838, který leží ve střední části Novohradských hor.
Na území regionu se nalézají dva významné hraniční přechody s Rakouskem a dále přechody, které nejsou otevřeny celoročně a nebo jsou omezeny na pěší a cyklisty. Kromě toho se v průběhu turistické sezóny, případně k významným církevním svátkům, otevírají dočasné mimocelní přechody pro pěší. Regionem Český Krumlov prochází mezinárodní silnice E 55, vedoucí ze severních Čech do Dolního Dvořiště, kde se nachází silniční hraniční přechod s Rakouskem. Další dopravní spojení na území regionu zabezpečují dvě železniční tratě - České Budějovice–Černý Kříž–Volary a České Budějovice–Horní Dvořiště. Trať je železničním hraničním přechodem do Rakouska – Summerau a pokračuje dále do Lince. V současnosti je tato trať rekonstruována na železniční koridor Praha – Linec. Z hlediska turistického ruchu je rovněž významná elektrifikovaná trať Rybník – Lipno nad Vltavou.
Na území regionu jsou četné stavební památky. Největším skvostem regionu je unikátní architektonický a urbanistický celek – město Český Krumlov, zapsaný od roku 1992 na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Českokrumlovský hrad a zámek je druhým největším v Čechách. Hrad byl založen již v polovině 13. století. Unikátní je otáčivé hlediště v zámecké zahradě. Město je dnes centrem cestovního ruchu, kulturního a společenského dění. Mimořádnou uměleckohistorickou hodnotu mají kláštery ve Zlaté Koruně a ve Vyšším Brodě. Magnetem pro návštěvníky je také kolébka panského rodu erbu červené pětilisté růže – hrad Rožmberk nad Vltavou. Z dalších památek připomínáme pozdně gotickou stavbu kostela v Dolním Dvořišti, poutní kostel v Kájově, nově zrekonstruované gotické kostely v nejjižnější oblasti regionu v Malontech, Rychnově nad Malší a zaniklé obci Cetviny. Přitažlivá je i jedna z největších hradních zřícenin v Čechách – Dívčí Kámen. Známá je rovněž observatoř Kleť, která je nejvýše položenou astronomickou observatoří v Čechách. Na observatoři Kleť se konají i exkurze pro veřejnost a školy.
Tipy na výlety


ČESKÝ KRUMLOV

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK ČESKÝ KRUMLOV
Zámek 59, 38101 Český Krumlov, Kontakt: PhDr. Pavel Slavko, tel.: +420 380 704 711
castle@ckrumlov.cz , www.castle.ckrumlov.cz
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ
V areálu Zámecké zahrady, Předprodej vstupenek: info@jihoceskedivadlo.cz , www.jihoceskedivadlo.cz
POUTNÍ KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mapy.xml GRAFITOVÝ DŮL
tel.: +420 380 711 199,www.ckrumlov.cz/grafitovydul
PIVOVAR EGGENBERG
Latrán 27, tel.: +420 380 711 426, 711 225, pivovar@eggenberg.cz , www.eggenberg.cz
GALERIE EGON SCHIELE ART CENTRUM
Široká ulice 70-72, tel.: +420 380 704 011, office@schieleartcentrum.cz , www.schieleartcentrum.cz
MĚSTSKÁ GALERIE
Horní 155, tel.: +420 380 766 314 , alena.marvanova@mu.ckrumlov
AGENTURA ČESKÉHO KERAMICKÉHO DESIGNU
Příkrá 246, tel.: +420 380 715 753, tel.: +420 380 715 753, www.paral.cz
Mezinárodní galerie výtvarného umění - Václavské sklepy
, IV. nádvoří zámku, www.virtual-gallery.cz + Galerie české kultury - Máselnice, II. nádvoří SHZ Český Krumlov
GALERIE MLÝN
Široká 80, +420 380 712 838, sladkovadominika@quick.cz – výstava historických vozidel
DŮM FOTOGRAFIE
Šatlavská 141, +420 380 712 206, waxmuseumck@quick.cz
REGIONÁLNÍ MUZEUM ČESKÝ KRUMLOV
Horní 152, tel.: +420 380 711 674, muzeumck@quick.cz , www.muzeum.ckrumlov.cz
MUZEUM STAVEBNÍCH DĚJIN A ŘEMESEL V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Dlouhá 92, tel.: +420 724 054 727, artes@ckrumlov.cz, www.ckrumlov.cz/artes
MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN
Kájovská 68, tel.: +420 380 712 236, info@waxmuseumprague.cz
MUZEUM ÚTRPNÉHO PRÁVA
Náměstí Svornosti 1, sklepy pod radnicí, tel.: +420 380 766 343, info@waxmusempraque.cz
MUZEUM MARIONET
Latrán 6, bývalý kostel Sv. Jošta, tel.: +420 380 711 175, www.marionettemuseum.com
POHÁDKOVÝ DŮM – KABINET LOUTEK NÁRODNÍHO MUZEA
Radniční 29, tel.: +420 380 713 422, www.inspirace.krumlov.cz
ČESKÝ KRUMLOV A OKOLÍ – CHKO BLANSKÝ LES A HORA KLEŤ
Správa CHKO tel.: +420 380 716 618 , blanles@schkocr.cz , Hora Kleť - 1084 m – rozhledna (+420 380 715 289), hvězdárna (+420 380 711 242, http://www.hvezcb.cz/?stranka=klet&menu_id=36&uroven=2 ) lanovka, občerstvení
CHVALŠINY – ZÁMEK A PARK ČERVENÝ DVŮR
Červený Dvůr, 38208 Chvalšiny, Kontakt: psychiatrická léčebna - tel.: +420 380 739 131
CHVALŠINY – MUZEUM SCHWARZENBERSKÉHO KANÁLU
Chvalšiny 124, 382 08, tel.:+420 380 739 183, muzeum.chvalsiny@tiscali.cz , muzeum.chvalsiny@tiscali.cz
BUJANOV – MUZEUM KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY
Obecní úřad Bujanov, 382 41 Kaplice 1 tel.: +420 380 327 054, obecbujanov@quick.cz
ZLATÁ KORUNA – KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA
382 02 Zlatá Koruna, tel.: +420 380 743 126, zlata.koruna@worldonline.cz
TŘÍSOV – ZŘÍCENINA HRADU DÍVČÍ KÁMEN
tel.: +420 775 213 959, hrad@divcikamen.cz , zdenka.tuckova@divcikamen.cz , www.divcikamen.cz
TŘÍSOV - KELTSKÉ OPPIDUM TŘÍSOV
38203 Obec Holubov, p. Kremže, archeologické naleziště
SLAVKOV – TVRZ SLAVKOV
Bohdalovice, tel.: +420 380 750 933, 382 11 Větřní
ROŽMBERK NAD VLTAVOU – HRAD ROŽMBERK
Správa státního hradu, 382 18 Rožmberk n. Vltavou, tel.: +420 380 749 838, rozmberk@budejovice.npu.cz , www.hrad-rozmberk.cz
VYŠŠÍ BROD – KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD
Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137, 38273 Vyšší Brod, tel.: +420 380 746 674, cist.klaster@vyssibrod.cz
VYŠŠÍ BROD – POŠTOVNÍ MUZEUM
Klášter Vyšší Brod, 328 73, tel.: +420 380 746 679
LIPNO NAD VLTAVOU – JEZERO LIPNO
umělé přehradní jezero s vodní elektrárnou , tel.: +420 607 673 651, vlada.valik@tiscali.cz , www.lipensko.cz
HORNÍ PLANÁ – RODNÝ DŮM ADALBERTA STIFTERA
Palackého 21 , 382 26 Horní Planá, tel.: +420 380 738 473, stifter@horniplana.cz
LOUČOVICE – ČERTOVA STĚNA A LUČ
Loučovice – Vyšší Brod, tel.: +420 380 746 537, starosta@vyssibrod.cz
HOŘICE NA ŠUMAVĚ – MUZEUM PAŠIJÍ A RADIOPŘIJÍMAČŮ
Hořice na Šumavě, Letní amfiteátr, tel.: +420 601 272 163, www.pasije.cz
Přehled informačních míst


Infocentrum Český Krumlov - turistické kulturní informační centrum
Nám. Svornosti 2 , tel.: +420 380 704 622-3, fax: 380 704 619,
info@ckrumlov.cz , www.ckrumlov.cz/infocentrum

Unios Tourist Service – turistické informační centrum
Kontakt: Zámek 57 – I. nádvoří, Český Krumlov, tel.: +420 380 725 110, GSM: 777 723 270, , tourist.service@unios.cz

Tourist Service Český Krumlov – turistické infocentrum + servis
Kontakt: Rooseveltova 28, 381 01 Český Krumlov, tel.: +420 380 712 853, Fax: +420 380 711 900

Informační a servisní centrum – informační centrum ČD
Kontakt: Železniční stanice ČD, Český Krumlov, tel.: +420 380 715 000 , info@c-krumlov.cz , www.c-krumlov.cz

Informační centrum pro mládež
CPDM, o.p.s. Český Krumlov, Špičák 114, 381 01 ČK, tel.: +420 380 712 427, icm@icmck.cz , www.icmck.cz

Infocentrum Kaplice – turistické a kulturní informační centrum
Kontakt: Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel.: + 420 380 311 388
, infocentrum@mestokaplice.cz , www.kaplice.info.cz

Obecní knihovna – informační centrum Pohorská Ves – turistické informační centrum
Kontakt: Pohorská Ves 31, 382 83 , tel.: +420 380 311 890,
infocentrum@pohorskaves.cz , www.pohorskaves.cz

Městské infocentrum Horní Planá – turistické a kulturní informační centrum
Kontakt: Náměstí 8, 382 26 Horní Planá, tel.: +420 380 738 008,
info@horniplana.cz , www.horniplana.cz

Infocentrum Lipno nad Vltavou – turistické informační centrum
Kontakt: 382 78, Lipno nad Vltavou 87, tel.: +420 380 736 053,
info@lipno.info , www.lipno.info

Infocentrum Vyšší Brod – turistické informační centrum
Kontakt: Náměstí 104, 382 73, Vyšší Brod, tel.: +420 380 746 627,
infocentrum@vyssibrod.cz , www.vyssibrod.cz

Infocentrum Černá v Pošumaví – turistické sezónní infocentrum
Kontakt: Černá v Pošumaví 149, 382 23, tel.: +420 380 744 248,
info@fopcentrum.cz , www.cernavposumavi.czOdkazy na weby– Oficiální stránky města Český Krumlov - www.ckrumlov.cz
- Významné akce v regionu Český Krumlov http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_vyzakc.htm
- Turistický informační portál český Krumlov - http://www.visitceskykrumlov.cz/
- Mapy regionu Český Krumlov - http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mapy.xml
- Fotografie Českého Krumlova - http://www.archfoto.cz/sidla/cesky-krumlov
- Aktuality z okolí Lipna - http://lipno-online.cz/
– Informace z okolí Lipna - www.lipno.info
– Stránky města Vyšší Brod - www.vyssibrod.cz
– Stránky obce Černá v Pošumaví - www.cernavposumavi.cz
– Stránky města Horní Planá - www.hplana.lipensko.cz
Přehled důležitých kontaktůA) KONTAKTY NA KRIZOVÉ INSTITUCE
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – tísňová linka 155
Rychlá lékařská pomoc
ČESKÝ KRUMLOV - Nemocnice ČK- Hřbitovní 424 – tel.:+420 380 761 911
- Poliklinika - T.G.Masaryka 235 - tel.:+420 380 712 053
Lékařské služby první pomoci
ČESKÝ KRUMLOV - Nemocnice Český Krumlov – odd. dlouhodobě nemocných tel.: +420 380 717 646
HORNÍ PLANÁ - tel.: +420 380 738 396
LOUČOVICE – tel.: +420 380 748 114
KAPLICE - Poliklinika Kaplice – Gen. Fanty 25, tel.: +420 380 313 045


POLICIE
Policie ČR - tísňová linka 158
Obvodní ředitelství
ČESKÝ KRUMLOV – Domoradice, Tovární 165, tel.: +420 380 762 700
VĚTŘNÍ – Šumavská 129, tel.: +420 380 732 394
KAPLICE – Omlenická 311, tel.: +420 380 311 061
LIPNO NAD VLTAVOU – Lipno nad. Vl. 75, tel.: +420 380 736 275

Městská policie - 156
ČESKÝ KRUMLOV - nám. Svornosti 1, tel.: +420 380 766 308
KAPLICE - Náměstí 70, tel.: +420 380 311 117
VYŠŠÍ BROD– Míru 194, tel.: +420 380 746 250

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR– tísňová linka 150
ČESKÝ KRUMLOV – Domoradice 125, tel.: 950 235 011/012
KAPLICE- Linecká 337, tel.: 950 236 011
FRYMBURK- 125, tel.: 950 238 011
KŘEMŽE – Netolická 401- tel.: 950 237 011

Vodní záchranná služba na Lipně
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Dolní Vltavice - tel.: +420 380 744 444
Hladinoví záchranáři Jachetního klubu Černá v Pošumaví - tel.: +420 380 744 212
Jachetní klub Kovářov - tel.: +420 380 735 466 + 9. kanál občanských radiostanic
Horská služba – oblast Šumava - tel.: +420 376 397 273, Kramolín – 388 336 202


B) DALŠÍ KONTAKTYDopravní spojení ČSAD - tel.: +420 380 715 415
Dopravní spojení ČD - tel.: +420 380 711 477
Aktualizace: 30.11.2007, Jana PeňákováSponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.011 s